Dôležité odkazy 

Tu nájdete zoznam najdôležitejších oficiálnych zdrojov pre vaše podnikanie v čase pandémie COVID-19.

Ministerstvo financií

www.mfsr.sk


 

Hospodárska a priemyselná komora 

www.web.sopk.sk

Finančná správa 

www.financnasprava.sk