ČO PLATÍ PRE SALÓNY?

14.10.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok. Nová vyhláška 253 ruší  hodiny pre seniorov a v čiernych okresoch smie salóny fungovať len v režime OTP alebo kompletne zaočkovaní. 

Od pondelka 18. októbra budú týmito čiernymi okresmi Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a Svidník.

ZMENY OD 11.10.2021 

 • Hodiny vyhradené pre seniorov a ŤZP sa po novom rušia. Doteraz bolo potrebné, aby seniorské hodiny vyčlenili prevádzky v bordových a čiernych okresoch v režime "základ".
 • Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky v územných obvodov okresoch 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT- Zákaz sa nevzťahuje na zariadeni -  prevádzky pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP alebo osobám výlučne plne očkovaným.
 
Zoznam okresov 11. - 17.10.2021:
 • Oranžové okresy: Banská Štiavnica, Bratislava I.-V., Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Malacky, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Prievidza, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava, Turčianske Teplice,
 • Červené okresy: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, Gelnica, Ilava, Kežmarok, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár,Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen,
 • Bordové okresy: Bardejov, Čadca, Detva, Humenné, Košice I.-IV., Košice-okolie, Kysucké Nové Mesto,Námestovo, Ružomberok, Skalica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník.

Co musia prevádzkovatelia zabezpečit

§ 5 Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 

 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečit

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vonkajších priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu);
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • Od stupňa Ostražitosť (oranžová)  Max 1 zákazník na 15 m² 
 • viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky:
  • aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  • výlučne osoby v režime OTP,
  • výlučne osoby plne očkované.


VSTUP DO SALONU

Automatické opatrenia podľa rizika Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne zaočkovaní. 

Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné. Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. 

 • Pod "základom" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. 
 • Pod "OTP" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 
 • Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Grafika do výkladu ku STIAHNUTIU TU

Viac informácií nájdete aj v manuále PRE OBCHODY A SLUŽBY NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok. Nová vyhláška 253 ruší hodiny pre seniorov a v čiernych okresoch smie salóny fungovať len v režime OTP alebo kompletne zaočkovaní.