sk

ČO PLATÍ V ROKU 2022 PRE SALÓNY

05.01.2022

Od pondelka 10. januára 2022 už nebude platiť nočný zákaz vychádzania.

V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb. Povinnosti testovať zamestnancov vo firmách sa predĺži do konca januára 2022. Úrady práce aktuálne prijímajú žiadosti o príspevky 

Vstup do obchodov, prevádzok služieb či reštaurácií sa bude, tak ako doteraz, riadiť vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. 

  • Esenciálne obchody budú fungovať v režime základ. 
  • Neesenciálne obchody, služby, teda aj kaderníctva a kozmetiky alebo reštaurácie budú otvorené len pre osoby v režime OP, tedy plne zaočkované, alebo ak za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie Covid-19.


Salóny a ostatné prevádzky starostlivosti o ľudské telo musia dodržiavať nasledovné opatrenia (bez zmeny)

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov, 

d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, 2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník, 

e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky, 

f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

Kadernické salóny musia upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,

Po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

TESTOVANIE KADERNÍKOV  (bez zmeny)

Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021 V. v. SR uvádza opatrenia, ktoré sú podľa zákona nariadené zamestnávateľom, teda povinnosť majú zamestnávatelia. Podľa odpovede Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa teda netýka OSZČ, pokiaľ nemajú zamestnancov. 

Odpovede na najčastejšie otázky TU, manuál na stiahnutie TU

V týždni od 29. 11. 2021 sú zamestnávatelia povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého majú povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú plne zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú testovaní. Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 6 eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Povinnosti testovať zamestnancov vo firmách sa predĺži do konca januára 2022.

EKONOMICKÁ POMOC PRE SALÓNY - VIAC TU

  • Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia VRÁTANE 3B za mesiac DECEMBER 2021 je možné podávať do 28. februára 2022 → uplatňuje sa Prvá pomoc + 
  • Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac NOVEMBER 2021 je možné podávať do 31. januára 2022 → uplatňuje sa Prvá pomoc +

Podnikatelia zasiahnutí treťou vlnou môžu žiadať o dotáciu na nájomné

Pre kadernícke salóny sú pouze oprávnené náklady nájom vo výške 2 týždňov (25.11. - 9.12.2021).  Obdobie sťaženého užívania prevádzok od 10.12.2021 do 16.12.2021 neplatia pre kaderníctva. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. dotácia na nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.

Ministerstvo hospodárstva opäť od 17.12. spúšťa vyplácanie dotácií na nájomné. Prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené alebo bolo obmedzené ich fungovanie počas tretej vlny pandémie, už môžu podávať elektronické žiadosti.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nájomné za prevádzkareň výlučne počas obdobia, kedy bol prijímateľ povinný zatvoriť prevádzkareň alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojej prevádzkarni na základe opatrení prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 alebo na základe obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. 

Dotácia bude vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom - najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 28. februára 2022. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na https://najmy.mhsr.sk

  
V skratke: Mení sa zákaz vychádzania, čo má vplyv na otváraciu dobu. Tá bude novo od 5:00 ráno do 20:00 večer. Novo tiež môžu otvoriť kozmetiky. Podnikatelia už také môžu žiadať o dotácie na nájomné.