Čo platí v roku 2021

18.01.2021

AKTUÁLNE OPATRENIA  

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Zákaz vychádzania platí od 1.januára 2021 do 24. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. Zoznam výnimiek nájdete tuVláda 17.1.2021 predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Ďalšie podrobnosti stanoví vyhláška.

Zároveň  minister povedal, že testovanie v kombinácii s ďalším pozitívnym efektom zákazu vychádzania upraví epidemiologické podmienky tak, že od 1. februára už bude možné uvoľňovať opatrenia vrátane otvárania škôl. 


VYHLÁŠKA UVZS K OBMEDZENIAM PREVÁDZOK 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 77/2020 uzatvára maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby od 1. januára 2021. Od 11. januára nadobudne platnosť vyhláška č. 3/2021 a tým dôjde k zrušeniu vyhlášky 77/2020. Kadernícke salóny nie sú ani tu uvedené na zozname výnimiek a zostávajú teda uzavreté. 

Po konci zákazu vychádzania a zrušenie zákazu poskytovania služieb v prevádzkach sa dajú očakávať rovnaké opatrenia ako v roku 2020. Teda povinnosť nosiť rúška, obmedzenie počtu zákazníkov na plochu prevádzkarne a samozrejme pravidelná dezinfekcia. Situáciu by mohlo tiež zmeniť očkovanie. 

Ak by neplatil zákaz vychádzania a zostali aj na ďalej uzavreté prevádzky, mohli by kaderníci vykonávať služby u zákazníkov doma. Opatrenie totiž väčšinou neobmedzuje poskytovanie služieb, ktoré sa vykonáva mimo priestorov prevádzok. Vykonávanie takejto činnosti mimo schválených priestorov prevádzok je preto vždy na vlastné riziko zákazníka i poskytovateľa služby, ktorý je zodpovedný za bezpečné vykonávanie poskytovanej služby ako uvádza Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

FINANČNÁ PODPORA

DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ 

Nárok na dotácie majú od decembera nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Žiadať budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať. Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 31. marca 2021. Kompletné znenie výzvy je k dispozícii na adrese www.najmy.mhsr.sk  

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú nájomcovia, ktorý o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.  

Kadernické salóny, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to za obodbie:

  •  24.10.2020-8.11.2020(14.11.2020) podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza (INFO TU) 
  • a druhú žiadosť za obdobie od 19.12.2020-31.12.2020 (obdobie obmedzen počas sviatkov).


PRVÁ POMOC PLUS

V rámci finančnej pomoci PRVÁ POMOC PLUS môžete zasielať žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER a NOVEMBER  do 31. januára 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac DECEMBER môžete zasielať do 28. februára 2021. Podrobnosti o jednotlivých typoch sme popísali v tomto článku 

Obdobie na finančné kompenzácie sa predlžuje na január až marec 2021. 


NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Zákaz vychádzania platí od 1.januára 2021 do 24. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. Zoznam výnimiek nájdete tu. Vláda 17.1.2021 predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z...