Hospodaření s penězi a tvorba finanční rezervy

11.06.2020

Pandemie Covid-19 nepříjemně zaskočila drtivou většinu kadeřnických salonů. Na situaci, kdy bylo několik měsíců potřeba obejít se bez jakýchkoliv příjmů ze salonu, byl pochopitelně jen málokdo připraven. 

Z našich rozhovorů a seminářů s kadeřníky vyplývá, že nejlépe připraveny byly ty salony, které měly vytvořené dostatečné finanční rezervy, jež jim pomohly krizi překonat bez vážnějších problémů.

Kadeřníkům na OSVČ stát sice přispíval tzv. pětadvacítkou, takovou pomoc by vám však nikdo neposkytl, pokud by se vám přihodil nějaký úraz, dlouhodobá nemoc, nebo by došlo k nějaké jiné nepředvídatelné události, jež by vám znemožnila několik měsíců pracovat.  

Ostatně ani u případné druhé vlny pandemie nikde není psáno, že by stát opět podnikatelům přispíval. Abyste tak byli na příští možné krize lépe připraveni, budeme se v dnešním článku věnovat tématu rezerv a způsobům, jak si takové rezervy vytvořit. 

Kam tečou peníze ve vašem salonu?

Klíčem k budování finanční rezervy, i k řízení vašeho businessu, je mít detailní přehled o tocích peněz ve vašem salonu i ve vaší domácnosti.

Nejedná se o nic složitého, je třeba pouze pečlivě zaznamenat, kolik peněz měsíčně utratíte a za co, kolik peněz naopak vyděláte a za co a kolik peněz vám měsíčně zbude po uhrazení všech výdajů.

Řada lidí se tomuto ovšem podvědomě vyhýbá. Často je nepříjemné vidět všechny výdaje před sebou na papíře, je nepříjemné podívat se "pravdě do očí". Také to vyžaduje mravenčí práci, na kterou může chybět energie či odhodlání. 

I když může být pro řadu kadeřníků nepříjemné vidět před sebou "pravdu" o své finanční situaci, z mé zkušenosti vede již samotné vědomí čísel majitele salonů ke změně, protože vidět čísla, vidět výdaje, je často automaticky vede k přemýšlení o řešení a o nezbytnosti těchto výdajů.

Pokud si uvědomíte, kam tečou vaše peníze, sníží se vaše nejistota, začnete vidět skutečné možnosti, jak snížit vaše výdaje, uvědomíte si, které platby by se daly pozastavit, a které platby by se daly zrušit úplně. Ve výsledku tak reálný pohled na vaše finance může přinést větší klid a rozumnější hospodaření s penězi.

Jak tedy postupovat?

1) Zvolte metodu pro zaznamenávání - a té se následně držte. Papír, excel, případně nějaká vhodná aplikace např. ve vašem mobilním telefonu, všechny metody mají své výhody a nevýhody. "Papír nelže", fyzicky něco napsat na papír často stimuluje mozek k přemýšlení a hledání řešení, excel zase umožňuje pomocí vzorců snadno provádět dodatečné výpočty.

2) Výdaje při zapisování rozdělujte do kategorií, do "škatulek" - Díky "škatulkovému" pohledu na vaše výdaje si můžete uvědomit, kam vám odtékají peníze a kde by se dala případná "díra" zacelit. Kategorie by mohly vypadat například takto:

  • Pravidelné měsíční fixní výdaje v salonu - musíte je zaplatit vždy, i když v salonu nepracujete, typicky nájem, zálohy, mzdy, poplatky...
  • Pravidelné měsíční fixní výdaje v domácnosti - musíte je zaplatit vždy, bez ohledu na vaší finanční situaci, typicky nájem či hypotéka, splátky úvěrů, energie v domácnosti, ale i základní potraviny, drogerie a nezbytné finance na aktivity např. vašich dětí.
  • Výdaje na materiál a pracovní pomůcky
  • Výdaje na marketingové aktivity v salonu, focení kolekcí, účast na přehlídkách, správa sociálních sítí, letáčky, plakáty, apod.
  • Výdaje na vzdělávání vás, případně i vašich zaměstnanců, dále výdaje na různé team buildingové aktivity.....
  • Výdaje v domácnosti, které jsou "zbytné", tj. věci, které si kupujete pro radost, jako je dovolená, různé delikatesy, útraty v restauracích, předplatné na časopisy, Netflix...apod.
  • Jednorázové výdaje - zde si zaznamenejte všechny výdaje, které jste zaplatili, ale nepočítali jste s nimi dopředu - může se jednat např. o různé opravy v salonu či v domácnosti apod.

3) Při zapisování a "škatulkování" výdajů si můžete začít klást otázky - proč jsem toto utratil? Je opravdu nezbytné, abych toto platil? Co mi to přineslo? Nešlo by toho dosáhnout levněji? Co opravdu potřebuji a bez čeho bych se dokázal obejít?

4) Všechny výdaje rozpočítejte jako měsíční - pokud tedy např. něco platíte jen jednou ročně, nebo nepravidelně v průběhu roku (jako např. pojistku, nebo výdaje na marketing), vydělte celkovou částku dvanácti a rozpočítejte na měsíc

5) Všechny měsíční i rozpočítané výdaje sečtěte a získáte své průměrné celkové měsíční výdaje

6) Nyní si zapište všechny své příjmy. Pokud máte i kosmetiku, prodáváte nápoje, žehličky, pokud čerpáte nějaké příspěvky od státu, vše je třeba započítat. Při zapisování můžete opět využít škatulkový pohled - příjmy tak například můžete zapisovat po jednotlivých službách, po jednotlivých kadeřnících a zjistit tak, odkud vám teče nejvíce peněz, odkud nejméně a kde byste byli schopni s tím něco udělat a příjmy zvýšit.

7) Poté odečtete celkové příjmy a celkové výdaje a zjistíte, kolik vám každý měsíc zbude "volných peněz", které můžete využít např. na budování finančních rezerv.

Kolik peněz potřebujete a chcete mít stranou?

Klíčové je pokrýt alespoň fixní výdaje v domácnosti a v salonu, protože tyto výdaje musíte platit bez ohledu na to, zda pracujete. Díky "škatulkovému" pohledu na výdaje byste nyní již měli vědět, o jakou částku se měsíčně bude jednat, stačí sečíst tyto dvě výdajové položky. V každém salonu, v každé domácnosti se bude jednat o jinou částku. 

Nyní si položte otázku, na kolik měsíců byste chtěli být pro nenadálé případy zabezpečeni. Běžně finanční experti doporučují mít rezervy alespoň na tři měsíce, ideálně na šest měsíců, absolutní minimum je dle mého názoru finanční rezerva na dva měsíce.

Nyní si položte si otázku, za jak dlouho byste chtěli mít potřebnou rezervu k dispozici - za půl roku, do roka a do dne, v delším časovém horizontu? Zkuste si stanovit konkrétní cíl.

Nyní vydělte cílovou částku finanční rezervy počtem měsíců, za které chcete rezervu vybudovat a vyjde vám částka, kterou byste si měli dávat každý měsíc stranou, abyste svého cíle dosáhli.

Tento výdaj můžete zakomponovat do cen svých služeb. Jak na to jsme si ukázali v článku zde.

Je možné, že cílová částka se vám bude zdát příliš vysoká, že nebudete věřit, že jí dokážete měsíčně uspořit/vygenerovat.

Rozhodně se však v takovém případě nevzdávejte. Stanovte si pro začátek alespoň takovou částku, která vám vnitřně přijde správná, a která vám přinese větší klid. 

Budování rezerv

Důležité je při tvorbě rezervy vůbec začít, vybudovat si zvyk, systém - můžete začít například tím, že si každou kovovou padesátikorunu, kterou dostanete v hotovosti, uložíte stranou. Měsíčně tak můžete uspořit nemalou částku.

Začněte aktivně hledat úspory, zamýšlejte se nad každým výdajem. K tomu vám pomůže právě sestavení rozpočtu, vypsání všech výdajů, a to pravidelně, většině lidí se poté spustí vnitřní, instinktivní proces, který vede k hospodárnějšímu jednání.

Někdy můžete být v pokušení utratit tvořenou finanční rezervu. Abyste tomuto předešli, doporučuji založit si nový spořící účet, ideálně u jiné banky, než máte váš běžný účet, kde si budete finanční rezervu tvořit.

Pokud si nebudete chtít spořit měsíčně pevnou částku, můžete zvolit alternativní systém. Můžete si například pravidelně odkládat měsíčně 10% vašich příjmů, což je zásada, kterou doporučují moudří lidé již od starověku. 

Další možností je stanovit si pravidlo, že z každého výdaje, který budete mít, si dáte stranou např. opět 10 %. Pokud si dopřejete např. večeři v lepší restauraci za 600 Kč, dáte si stranou 60 Kč stranou. Pokud si večeři vůbec nedopřejete a místo toho si doma uvaříte za 100 Kč, můžete si dát stranou celou zbývající částku, tedy 500 Kč, apod. 

Důležitý je opět systém a pravidelnost. Vybudování návyku trvá dle řady výzkumů 21 dní, je tedy potřeba vydržet a poté se již vámi zvolený přístup stane více méně automatickou záležitostí.

Vzhledem k tomu, že do budoucna nelze vyloučit, že se situace podobná opatřením vlády kvůli pandemii nebude opakovat (často zaznívají obavy z druhé vlny Covid-19), bychom vám určitě silně doporučovali začít na rezervách pro váš salon pracovat. 

Rezerva vám totiž může velmi pomoci i v jiných nenadálých, nepříjemných situacích, jako je úraz, který by vám na nějakou dobu znemožnil vykonávat vaší práci. 

POKUD SE O TÉMATU "TVORBA REZERVY" CHCETE DOZVĚDĚT VÍCE, PODÍVEJTE SE NA LIVE STREAM JIŽ TENTO ČTVRTEK OD 20:00 . Na facebooku prosím označte, že se zúčastníte této události a ona se vám připomene :-) Odkaz najdete ZDE

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového