Jaký vliv budou mít vládní podmínky pro kadeřnické salony na váš business? Přinášíme analýzu a doporučení.

04.05.2020

Doba čtení: 5 minuty + odkazy na další články 

V dnešním článku si projdeme všechna pravidla, která pro provoz kadeřnických salonů přijala vláda a zamyslíme se nad jejich dopady na váš business.

Jak již víte z našeho předchozího článku, vládní nařízení stanovuje následující podmínky pro provoz:

− holič nebo kadeřník (dále jen "holič") při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,

Toto je nejvíce kontroverzní z vládních nařízení, které vyvolává řadu obav a diskuzí mezi kadeřníky na internetu. Je možné pracovat celý den v roušce a ve štítu při fénování, kulmování? Nezkreslí štít kvalitu práce kadeřníka při střihu, nanášení barvy? V mnoha diskuzích zaznívá argument, že např. zubaři, chirurgové jsou schopni provádět se štítem velmi detailní, drobnou práci, tudíž riziko zkreslení by snad nemělo být vysoké.

Druhým problémem je ovšem velmi vysoká teplota při kadeřnické práci a z toho plynoucí velká nepohodlnost práce v roušce a štítu zároveň. 

Ačkoliv řada kadeřníků za normálních podmínek pracuje často "nonstop", s rouškou a štítem bude nejspíš vhodné dělat určité zdravotní, plánované přestávky, kdy se budete moci "vydýchat", než se opět pustíte do práce.

To by vám mohlo přinést jistou úlevu, na druhou stranu však opět snížit počet obsloužených klientů za den. Pokud se pro přestávky rozhodnete, musíte si je rovněž pečlivě naplánovat při objednávání klientů a nezapomínat ani na čas, který vám zabere nezbytná dezinfekci. Jak tato časová omezení zohlednit do vašich cen naleznete v našem článku zde.

− mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m,

Dobrá zpráva pro větší salony se zaměstnanci a pro salony, kde působí více kadeřníků na IČO. Majitelé se oprávněně obávali přísnějších podmínek, které by znamenaly jejich velmi pravděpodobnou ekonomickou likvidaci. Pravidlo dvou metrů lze zajistit, pravděpodobně se sice bude muset snížit počet obsluh a kadeřníků ve velkých provozovnách, nicméně salony budou moci začít generovat tolik potřebné peníze. O tom, kterým klientům a kterým kadeřníkům dát po znovuotevření přednost, abyste maximalizovali cash flow, si můžete přečíst v našem článku zde.

− v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,

Tato podmínka tak, jak je formulovaná, je poněkud zrádná - kdo bude zodpovídat za případné zamezení vstupu? Kadeřník, majitel salonu? Co když v salonu působí více nezávislých kadeřníků na IČO, kdo je zodpovědný? Zřejmě tedy, abyste předešli možným problémům a postihům, budete muset investovat do vhodných teploměrů a každému klientovi před vstupem změřit teplotu. Alternativou/doplněním by mohlo být např. i čestné prohlášení klienta, které by podepsal při návštěvě salonu, že si teplotu měřil doma a zvýšenou jí nemá, a že nemá ani jiné příznaky onemocnění COVID-19. Tato prohlášení by následně bylo vhodné archivovat pro případné kontroly.

− v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,

Tímto tématem jsme se již detailně zabývali v článku, který si můžete přečíst zde.

− na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,

Dobrá zpráva pro vaše klientky i pro vás - reálně hrozilo riziko, že v salonech nebude možné mít otevřené toalety, což by při delších službách přinášelo vašim klientkám i vám velké nepohodlí.

− před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,

povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,

Toto by mohla být komplikace pro kadeřníky, kteří běžně pracují na dvou klientech současně. Za současných podmínek by to velmi pravděpodobně znamenalo mít připravené dvě sady čistých, vydezinfikovaných kadeřnických pomůcek, pro každého klienta zvlášť, kadeřník by poté musel obě sady vydezinfikovat, stejně jako obě obsluhy. Klienti by od sebe rovněž museli být vzdáleni nařízené dva metry.  Je tedy otázkou, jestli toto z hlediska času a vybavenosti bude únosné.

podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,

Jak dezinfikovat povrchy, nástroje, ruce, to vše naleznete v našich článcích o hygieně, které si můžete přečíst zde a zde.

Jak dodatečné náklady, které vám vládní nařízení přinesou, zakomponovat do svých cen naleznete zde

Jak klientům oznámit případné zdražení naleznete zde.

Povinnost nosit roušky pro klienty sice přímo z nařízení nevyplývá, nicméně je třeba mít na paměti, že tato povinnost plyne z jiných vládních nařízení

Na závěr doporučujeme klienty seznámit předem s tím, co je nyní v salonu očekává. Ideálně na vašich webových stránkách, či sociálních sítích, na které je před návštěvou můžete např. formou sms odkázat. Využít můžete předpřipravené materiály od společnosti L´Oréal, které naleznete zde na facebookové stránce Salon Emotion. 


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového