KONČÍ POVINNÉ TESTOVÁNÍ PRO KADEŘNÍKY

03.02.2022

AKTUALIZACE: Vláda 2.2.2022 odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února.  Do té doby platí podmínky, o kterých jsme psali v článku níže.

Ministerstvo zdravotnictví dne 5. ledna 2022 vydalo nové mimořádné opatření, které od 17.1.2022 zavádí povinné testování jak zaměstnanců tak OSVČ a to 2x týdně. V případě pozitivního výsledku bude nutné nastoupit karanténu na 5 dní. Bude možné jít také na přesnější PCR test a pokud ten nákazu nepotvrdí, karanténa bude ukončena. Zavádí se i povinnost vést evidenci testů. Testování by mělo platit maximálně tři týdny a testy budou hrazeny budou z veřejného zdravotního pojištění. Doposud se nemuseli testovat OSVČ/ZAMĚSTNANCI pokud byli očkovaní, prodělali COVID nebo máte k dispozici PCR TEST/antigenní test od zdravotníka.

Další informace sledujeme,

OSVČ

Dle hlavy III. mimořádného opatření se všem osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování  a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování, není-li v čl. V stanoveno jinak.

ZAMĚSTNAVATELÉ 

Dle hlavy I. mimořádného opatření Všem zaměstnavatelům se nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, nestanoví-li bod 2 jinak, které bude provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

VÝJIMKY

Povinnost podstoupit preventivní testování podle čl. I, III, IV nebo VIII se nevztahuje na osobu, která: 

a) podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo

 c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

TESTY JE POVINNÉ EVIDOVAT, UCHOVÁVAT A ZASLAT ELEKTRONICKÉ HLÁŠENÍ U POZITIVNÍCH OSOB

OSVČ ale i Zaměstnavateli, který zajišťuje pro své zaměstnance testování podle čl. I  se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů Evidence musí obsahovat: 

  • datum testování,
  •  jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů, 

Dále se nařizuje zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence a navíc kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení. Formulář je ZDE.

V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO TESTU OPUSTIT PRACOVIŠTĚ A NASTOUPIT KARANTÉNU NA 5 DNÍ. MŮŽETE ROVNĚŽ NA PCR TEST. 

Osobě samostatně výdělečně činné a osobě, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud není jejím zaměstnancem, která si sama provedla nebo jí byl laickou osobou proveden test podle tohoto mimořádného opatření, se podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit místo, kde vykonává svoji činnost, nejde-li o její bydliště, a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který jí nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény tato osoba nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu. To stejné platí i pro zaměstnance. 

V případě, že podstoupíte v době po pozitivním výsledku testu podle článku I, III  vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí. 


PROPLÁCENÍ TESTŮ

Od 17. 1. 2022 bude možné prostřednictvím aplikace dostupné ze stránek SAMOTESTY-COVID.CZ opět podávat žádosti o příspěvek na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19.

  • Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).
  • Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test.

Na jednoho zaměstnance (pojištěnce) bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup testů odpovídající maximálně frekvenci testování stanovené příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • .V období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 je stanovena frekvence testování jedenkrát týdně. Maximálně lze přitom poskytnout příspěvek na 4 testy za kalendářní měsíc.
  • V období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022  je stanovena frekvence dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (např. první test v pondělí, následující test je nutné provést ve čtvrtek).
  • Žádosti o příspěvek je možné podat od 1. 1. 2022 pouze prostřednictvím aplikace 

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...

Čtete si recenze uživatelů, když si chcete koupit nový fén nebo strojek? Ano? Pak věřte, že to tak dělá většina lidí, která se potřebuje ujistit o svém rozhodnutí. A pro zákazníky, kteří hodlají svěřit své vlasy do rukou nového kadeřníka to platí dvojnásob. Jak zjistit jestli váš salon platí za skvělé místo relaxace nebo je vyhlášený úžasnými...