Čo platí v roku 2021

08.01.2021

AKTUÁLNE OPATRENIA  

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Zákaz vychádzania platí od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021. Zoznam výnimiek nájdete tu


VYHLÁŠKA UVZS K OBMEDZENIAM PREVÁDZOK 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 77/2020 uzatvára maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby od 1. januára 2021. Od 11. januára nadobudne platnosť vyhláška č. 3/2021 a tým dôjde k zrušeniu vyhlášky 77/2020. Kadernícke salóny nie sú ani tu uvedené na zozname výnimiek a zostávajú teda uzavreté. 

Po konci zákazu vychádzania a zrušenie zákazu poskytovania služieb v prevádzkach sa dajú očakávať rovnaké opatrenia ako v roku 2020. Teda povinnosť nosiť rúška, obmedzenie počtu zákazníkov na plochu prevádzkarne a samozrejme pravidelná dezinfekcia. Situáciu by mohlo tiež zmeniť očkovanie. 

Ak by neplatil zákaz vychádzania a zostali aj na ďalej uzavreté prevádzky, mohli by kaderníci vykonávať služby u zákazníkov doma. Opatrenie totiž väčšinou neobmedzuje poskytovanie služieb, ktoré sa vykonáva mimo priestorov prevádzok. Vykonávanie takejto činnosti mimo schválených priestorov prevádzok je preto vždy na vlastné riziko zákazníka i poskytovateľa služby, ktorý je zodpovedný za bezpečné vykonávanie poskytovanej služby ako uvádza Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

FINANČNÁ PODPORA

DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ 

Nárok na dotácie majú od decembera nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Žiadať budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať. Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 31. marca 2021. Kompletné znenie výzvy je k dispozícii na adrese www.najmy.mhsr.sk  

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú nájomcovia, ktorý o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.  

Kadernické salóny, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to za obodbie:

  •  24.10.2020-8.11.2020(14.11.2020) podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza (INFO TU) 
  • a druhú žiadosť za obdobie od 19.12.2020-31.12.2020 (obdobie obmedzen počas sviatkov).


PRVÁ POMOC PLUS

V rámci finančnej pomoci PRVÁ POMOC PLUS môžete zasielať žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER a NOVEMBER  do 31. januára 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac DECEMBER môžete zasielať do 28. februára 2021. Podrobnosti o jednotlivých typoch sme popísali v tomto článku 

Obdobie na finančné kompenzácie sa predlžuje na január až marec 2021. 


NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Zaujíma vás, ako na online marketing, aby vám prilákal nových zákazníkov? Koľko by to vlastne stálo, keby sa vám o siete staral niekto iný alebo na koľko príde dobre urobená reklama? Potom čítajte ďalej alebo sa rovno pozrite sa na stream TU, kam si Adam Ježek pozval zástupcu digitálnych agentúr. Pre nich je online marketing denným chlebom, tak...

Od soboty 15. 5. prestal platiť núdzový stav, čo znamená aj koniec obmedzení pohybu či zákazu zhromažďovania. Tým skončil aj zákaz vychádzania a to vo všetkých okresoch bez ohľadu na to, v ktorom stupni varovania sa nachádza

Byť v dnešnej dobe úspešným kaderníkom - majiteľom salónu znamená byť človekom mnohých profesií. Nielen že musíte skvele ovládať, to čo milujete najviac - svoje kadernícke umenie, ale tiež sa musíte púšťať do rozhodnutia v oblastiach vedenia vášho podnikania, ktoré pre väčšinu už nie sú také "sexy". A preto je dobré mať sa na koho obrátiť pre radu...