ANALYZUJEME TRŽBY & ODKRÝVÁME ZISKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI DÍL 3

05.08.2021

Doba čtení: 5 minut / na pokračování

V prvním díle seriálu jsme se zaměřili na základní směry při analýze tržeb (článek ZDE). Takže už víte, kolik vám jednotlivé služby generují obratu a kolik vám zabírají času a také víte, jak si vypočítat minutovou hrubou marži. Navíc už víte, že v salonu máte malou skupinu klientů (20%), která vám generuje 80 % obratu a také už víte, proč k vám tito klienti chodí a hledáte si přesně takové (článek ZDE). Poslední, co nám zbývá, je se podívat na tržby z hlediska kadeřníků.

TRŽBY Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH KADEŘNÍKŮ 

Pohled na tržby z hlediska kadeřníků a jejich přínosu k celkovým tržbám bude zajímat primárně salony se zaměstnanci, nicméně i kadeřníci, kteří pracují sami, mohou tuto metodiku využít pro zhodnocení svojí vlastní výkonnosti a určení možných směrů pro zlepšení. Rozdělení tržeb dle kadeřníků umožní určit, který zaměstnanec je největší "hvězdou" a kdo naopak ve srovnání s ostatními ve svých tržbách zaostává. Poté, co toto identifikujeme, je vhodné zaměřit se na určení důvodů PROČ se tak děje. Jaké je tajemství úspěchu "hvězdy" a kde je prostor pro zlepšení u méně výkonných kadeřníků? Zde je vhodné pro analytické účely pracovat kromě tržeb i s počtem klientů, které obslouží každý kadeřník měsíčně a vydělením těchto dvou čísel získat jejich průměrnou účtenku, tj. kolik peněz kadeřníci získají v průměru z jednoho svého klienta. Dále je vhodné podívat se na počet a typ klientů u kadeřníka - kolik mužů, kolik žen? Na jaké služby chodí? Kolik klientek chodí na barvu, na melír, na kúry, kolik jen na střih? Kolik klientů kupuje výrobky?

JAK MOHOU KADEŘNÍCI ZVÝŠIT TRŽBY? 

Kadeřníci totiž mají v zásadě dvě možnosti, jak zvyšovat své tržby:

  • Buď samozřejmě získáním více klientů - u zaměstnanců jsou nicméně v tomto jejich možnosti krátkodobě dosti omezené, jelikož vybudování plné klientely trvá, majitelé salonů jim ovšem mohou podstatně pomoci aktivnější komunikací a marketingem. Sami kadeřníci mohou např. využít své vlastní sociální sítě, podporovat sdílení klientek na sociálních sítích (hodně žen se rádo pochlubí novým krásným účesem svému okolí, v takovém případě je dobré je povzbudit, aby uvedly i hashtag salonu a jméno kadeřníka), apod.
  • získat více peněz z každého klienta (vyšší průměrná účtenka) - s tímto naopak mohou kadeřníci aktivně sami pracovat a je to i v jejich zájmu - mohou si tak vydělat více peněz. Více peněž z jednoho klienta mohou kadeřníci získat:
  • větším prodejem - muži mohou nakupovat výrobky pro své manželky, matky dcery... Ženy, které kupují vlasovou péči, mohou kupovat styling (kde se dá nalézt řada různých výrobků pro různé příležitosti)
  • Více službami na klienta (střih do barvy, kúry....) - zde jsou možnosti spíše u dámské klientely
  • S více službami souvisí i vyšší frekvence návštěv klientů - u klientky, která začne kromě střihu chodit i na barvu je větší šance, že bude chodit ke kadeřníkovi častěji.
Možné způsoby navyšování tržeb
Možné způsoby navyšování tržeb

SLEDUJTE ZMĚNU V ČASE A MĚJTE JASNÝ CÍL

Abyste mohli řídit efektivně v této oblasti své zaměstnance, či analyzovat svou vlastní výkonnost, potřebujete tato čísla znát a sledovat jejich změnu v čase - jen z vývoje a změny čísel v čase můžete poznat, jestli se situace zlepšuje, či nikoliv. Rovněž je třeba společně si odsouhlasit jasné cíle a říct si, co se stane, když se situace zlepší a co, když se nezmění.

U rozdělení do podskupin je u kadeřníků rovněž vhodné zapojit stejnou logiku, jako u analýzy tržeb dle služeb - u každého kadeřníka tak z jeho celkových tržeb můžeme odečíst náklady na materiál na služby, které poskytl a následně i jeho mzdové ohodnocení, včetně odvodů a včetně variabilní části mzdy. Díky tomu zjistíme, kolik peněz vám vlastně z tržeb každého kadeřníka zbyde poté, co zaplatí sám za sebe a kolik tedy reálně přispívá na chod vašeho salonu a na tvorbu celkového zisku. Toto jsou z manažerského hlediska velmi cenné informace.

Na závěr přinášíme shrnutí nejdůležitějších informací ze všech 3 dílů našeho seriálu ZISKOVOST SALONU:

  • Vždy je vhodné celkovou sumu tržeb rozdělit do analytických podskupin, protože jen tak můžete mít srovnání, sledovat vývoj v čase a dobrat se tak k možným kořenům problémů.
  • Každého kadeřníka, každou službu, je vhodné sledovat odděleně, brát je jako samostatnou výdělečnou jednotku se svými vlastními náklady, tržbami a příspěvkem k zisku
  • Data nestačí sbírat, je třeba je rovněž analyzovat, pochopit a na jejich základě plánovat do budoucnosti
  • Jasné cíle pro jednotlivé podskupiny a systematický sběr, analýza a vyhodnocení dat usnadní vaší budoucí kontrolu a manažerské rozhodování.

V dalším díle seriálu se zaměříme základní metodické manažerské nástroje, které můžete využít při řízení ziskovosti ve vašem salonu.Zapojte se do POČÍTACÍ VÝZVY CPK a uvidíte, že získat základní ukazatele o svém podnikání není zas tak složité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Půjdeme na to velmi jednoduše! Tento nápad se totiž zrodil na společném streamu s vámi - kadeřníky a je navržený tak, aby se mohl zúčastnit každý, kdo má zájem začít pracovat s čísly.

Jednou z formou pomoci uprchlíkům z Ukrajiny může být nabídnutí pracovního místa. Mezi uprchlíky jsou hlavně ženy, pro které je na prvním místě starost o děti a střechu nad hlavou. Přesto některé už nyní hledají práci. Níže přinášíme důležité informace pro zaměstnavatele z řad kadeřnických salonů z oficiálních stránek MPSV.

Čtete si recenze uživatelů, když si chcete koupit nový fén nebo strojek? Ano? Pak věřte, že to tak dělá většina lidí, která se potřebuje ujistit o svém rozhodnutí. A pro zákazníky, kteří hodlají svěřit své vlasy do rukou nového kadeřníka to platí dvojnásob. Jak zjistit jestli váš salon platí za skvělé místo relaxace nebo je vyhlášený úžasnými...