CO PLATÍ V ROCE 2021

07.01.2021

Na základě vašich častých dotazů přinášíme aktuální přehled opatření a finanční pomoci v roce 2021.  

PES (PROTIEPIDEMICKÝ SYSTÉM)

Ministerstvo zdravotnictví představilo novou verzi PSA 2.0 s upravenou metodou výpočtu od 6.1.2021. Hodnoty indexu pro jednotlivé stupně zůstávají zachovány, o vyhlášení jednotlivých stupňů rozhodují experti, nikoliv samostatný index. Podmínky v jednotlivých stupních jsou zatím beze změny. Otevření určitých provozů- například salonů nebo kulturních aktivit by mohlo napomoci testování nebo očkování.

PROVOZOVÁNÍ KADEŘNICKÝCH SLUŽEB 

Kadeřnické salony jsou současné době zavřeny - provoz v provozovně je zakázán a to do 22.1.2021. Nicméně je stále možné při dodržení podmínek (provozní řád pro docházkovou službu a hygienická opatření) nabízet služby u zákazníků doma. Vzhledem k tomu, že je riziko nákazy nyní velké, služby v domácnosti doporučuje ministerstvo obchodu poskytovat jen výjimečně. Dá se očekávat, že při přechodu do nižších stupňů budou v platnosti minimálně stejná opatření jako v roce 2020, tedy roušky, omezení počtu zákazníků a pravidelná dezinfekce. 

Některé salony jako reakci na současnou situaci začaly nabízet klientkám možnost zakoupit si namíchané profesionální barvy na doma a to díky zápisům v kartě klienta, kde mají napsané poslední poměry míchání. 

FINANČNÍ POMOC - KOMPENZACE 

COVID NÁJEMNÉ

Ministerstvo financí přislíbilo pokračování programu COVID nájemné i pro 4. čtvrtletí, kdy by mělo hradit 50 % nájemného za měsíce říjen, listopad a prosinec. Platit by měly přitom stejné podmínky jako při II. výzvě. Podrobnosti zatím ale ministerstvo oficiálně nezveřejnilo. 

Žádosti za 2.Výzvu (červenec, srpen, září) můžete podávat do 21.1.2021 ZDE.

O podmínkách, které je nutné splnit se můžete dočíst v našem článku ZDE


COVID (GASTRO) ZAVŘENÉ PROVOZOVNY

Nový program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), byl schválen 4. ledna vládou. Jeho cílem je podpora všech provozoven, které na základě říjnových  opatření musely omezit činnost nebo úplně zavřít, tedy i kadeřnických salonů. Za každého zaměstnaného kadeřníka tak majitel salonu získá podporu 400 Kč na den

Program je určen pro pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti. Podnikatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru či tzv. "spolupracující osoby OSVČ" (což jsou obvykle rodinní příslušníci).

Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Za každého zaměstnance v pracovním poměru, případně spolupracující OSVČ, bude možné čerpat 400 korun na den. Počet uznaných dní pro kadeřnické salony je 61 (osobní služby viz ZDE), tedy na jednoho zaměstnance 24 400 Kč. 

Podávat žádostí bude možné od 15. ledna 2021. Je důležité zmínit, že žádosti půjde podat jen elektronicky proto je nutné si do té doby si vyřídit e-identitu. Více info o e-identitě najdete ZDE 


PROGRAM ANTIVIRUS PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

Majitelé kadeřnických salonů, kteří zaměstnávají, mohou od března minulého roku využívat program ANTIVIRUS, který jim prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzuje  vyplacené prostředky na mzdy a platy. Vláda ČR prodloužila 21. prosince 2020 programy Antivirus A,  B,  A Plus až do konce února 2021.  

  • Režim B

Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.


  • Režim A

V režimu A budou moci zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce).

Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže)


  • Režim Antivirus Plus (Režim A Plus)

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Parametry Antivirus Plus. Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení - významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka - provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen) Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec. Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Bližší informace a formuláře pro podání žádostí najdete ZDE https://www.mpsv.cz/antivirus NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Na základě vašich častých dotazů přinášíme aktuální přehled opatření a finanční pomoci v roce 2021.

Milí kadeřníci a majitelé kadeřnických salonů, jsme moc rádi, že Centrum Podpory Kadeřníků se stalo součástí Iniciativy #zasespolu a proto bychom vám ji rádi představili. Věříme, že po shlédnutí videa nám dáte za pravdu.