VLÁDA SCHVÁLILA PODMÍNKY PRO KADEŘNICKÉ SALONY

01.05.2020

Vláda ČR ve svém usnesení č. 493 ze dne 30.4. zveřejnila podmínky pro otevření kadeřnických salonů.

Vláda nařizuje, aby  v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, byla dodržována následující pravidla: 

h) pro činnost holičství a kadeřnictví byla dodržována následující pravidla: 

− holič nebo kadeřník (dále jen "holič") při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,

 − mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m,

 − v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví, 

− v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, 

− na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,

 − před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce, 

povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,

 − podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,


Celou tiskovou zprávu naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/8.pdf


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového