LOCKDOWN BUDE NA 2 TÝŽDNE 

29.11.2021

AKTUALIZÁCIA 29.11.: Lockdown zrejme nebude trvať dva týždne, ale môže sa natiahnuť až do Vianoc. Za jeho predĺženie sa okrem ministra zdravotníctva Vladimíra Lenvarského postaví aj šéf rezortu financií Igor Matovič. 

Na Slovensku platí na dva týždne tzv. lockdown.  Teoreticky by salóny mohli znovu otvoriť pre očkované najskôr 16. decembra. Salóny, ktorým poklesnú tržby môžu čerpať pomoc, ktorá by navyše mala byť za mesiac november a december navýšená. Viac v článku tu.

Pokiaľ si zákazník objedná tovar napríklad produkty online alebo telefonicky, môže si ich v salóne vyzdvihnúť. (viac informácií nižšie)

(TASR) Na Slovensku bude od štvrtka (25. 11.) platiť na 90 dní núdzový stav. Zakazuje sa zhromažďovať  v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Schválený je aj zákaz vychádzania  od 05.00 do 01.00 h. Vláda schválila viacero výnimiek zo zákazu vychádzania (plne znenie TU)

  • nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), 
  • nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov). 
  • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
  • Výnimkou bude aj cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod.
  • Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 
  • cesta do jaslí a škôl - v  tomto prípade je povolený sprievod. 
  • cesta do prírody v rámci okresu.
  • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska. 
  • zdravotná starostlivosť  a cesty na účel starostlivosti o blízku osobu. 
  • pohreb, sobáš a krst.
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(1) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

SALÓN AKO VÝDAJNÉ MIESTO E-SHOPU

Pokiaľ si zákazník objedná tovar napríklad produkty online alebo telefonicky, môže si ich v salóne vyzdvihnúť. Salón potom musí splniť tieto povinnosti.  

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, 

b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

 c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov, 

d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, 2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník

e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky, 

f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

 g) v prípade zvolenia režimu OTP alebo OP: 1. viditeľne vyznačiť zvolený režim pri vstupe do prevádzky, 2. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom vo zvolenom režime. 

h) obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod. 

KTO MÔŽE DO VÝDAJNÉHO MIESTA OTP / OP

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len " režim OTP") sa na účely tejto vyhlášky považuje

a) osoba kompletne očkovaná, 

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo 

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(1) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo 

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo 

d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. 

(2) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.Vláda SR v stredu 24. novembra 2021 schválila návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Úrady práce aktuálne prijímajú žiadosti o príspevky "Prvej pomoci" za september a október. Záujemcovia o príspevky z projektu "Prvá pomoc" za mesiac september môžu svoje žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B podávať do 30....

AKTUALIZÁCIA 29.11.: Lockdown zrejme nebude trvať dva týždne, ale môže sa natiahnuť až do Vianoc. Za jeho predĺženie sa okrem ministra zdravotníctva Vladimíra Lenvarského postaví aj šéf rezortu financií Igor Matovič.