Možnost odložení nájemného pro kadeřnické salony se zaměstnanci?

12.04.2020

Jelikož stát nařídil uzavřít kadeřnické salony a znemožnil vám vykonávat podnikatelskou činnost, měla by se vás týkat ochranná lhůta, po kterou vám vaši pronajimatelé nebudou moci vypovědět nájemní smlouvu z důvodu prodlení při placení nájemného z důvodu neexistujících příjmů. 

Pronajímateli budete muset doložit, že jste skutečně nemohli provozovat svůj salon z důvodu nařízení vlády, ale toto by ve vašem případě neměl být problém. 

V současné verzi, která je komunikovaná na veřejnost, je ochranná doba stanovená od 12.3. do 30.6.2020. Na uhrazení splátek za tyto čtyři měsíce budete mít dva roky, tedy do 31.3.2022. 

Vzhledem ke katastrofické situaci s cash flow, do které se bez vlastního zavinění dostaly všechny salony, se zdánlivě jedná o dobrou zprávu, jak však píší autoři z webu epravo.cz: 

"Opatření má zakotvit ochrannou dobu ode dne nabytí účinnosti zákona do 31. března 2022, během níž pronajímatel nebude moci dát nájemci výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného, nastalo-li mezi 12. březnem 2020 a 30. červnem 2020 a nájemce osvědčí, že k prodlení došlo "převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti". Nenápadné ustanovení § 3 odst. 2 návrhu zákona však stanoví, že tím nejsou dotčena "další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce". Z toho plyne, že reálně o odklad nájemného nejde, poněvadž povinnost uhradit nájemné včas bude trvat, a v důsledku prodlení mohou nabíhat i sankce, zejména úrok z prodlení a smluvní pokuta."

Zdroj: https://www.epravo.cz/top/clanky/koronavirus-jako-duvod-pro-odpusteni-ci-slevu-z-najemneho-u-prostor-slouzicich-podnikani-110979.html
NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...

AKTUALIZACE: Vláda 2.2.2022 odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února. Do té doby platí podmínky,...

Být v dnešní době úspěšným kadeřníkem - majitelem salonu znamená být člověkem mnoha profesí. Nejen že musíte skvěle ovládat, to co milujete nejvíce - své kadeřnické umění, ale také se musíte pouštět do rozhodnutí v oblastech vedení vašeho podnikání, které pro většinu už nejsou tak "sexy". A proto je dobré mít se na koho obrátit pro radu nebo...