Jak zažádat o "pětadvacítku"  

13.04.2020

Již nyní v dubnu můžete zažádat o podporu 25 000 Kč a to několika způsoby. 

 • Nejdříve si vyplňte ŽÁDOST. Tu si stáhnete ve formátu PDF  (potřebujete Adobe verzi 8 a vyšší) nebo můžete využít WEBOVOU APLIKACI. 


 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
 • Podepište vytištěnou žádost.
 • Podepsanou žádost naskenujte na vašem skeneru nebo mobilním telefonem vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný,
 • Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email (zobrazí se v žádosti po vyplnění města přímo na žádosti). Do předmětu emailu uveďte "Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ".
 • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.
 • Nyní jste podali Vaši žádost.
 "PĚTADVACÍTKA" PŘIPRAVENÁ PRO OSVČ
"PĚTADVACÍTKA" PŘIPRAVENÁ PRO OSVČ

Podmínky pro získání 

Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však můžete požádat až do konce června, proto nemusíte za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku v nominální výši 25 000 Kč budete mít nárok, pokud o ni požádáte a prohlásíte splnění několika základních požadavků:

 • Jste osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění.
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.
 • Byli jste aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
 • Splnění těchto skutečností doložíte čestným prohlášením

Máte otázky? 

Doporučujeme navštívit sekci Ministerstva financí, které zpracovalo nejčastější dotazy, na které se žadatelé ptali. Třeba tam najdete odpověď i na váš dotaz. 


Zdroje: webové stránky Finanční správy a Ministerstva financí PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ČLÁNKY 


Zajímá vás, jak na online marketing, aby vám přilákal nové zákazníky? Kolik by to vlastně stálo, kdyby se vám o sítě staral někdo jiný nebo na kolik přijde dobře udělaná reklama? Pak čtěte dál nebo se rovnou podívejte se na stream ZDE, kam si Adam Ježek pozval zástupce digitálních agentur. Pro ně je online marketing denním chlebem, tak jako...

Zajímá vás, jak na digitální marketing v kadeřnictví, aby vám přilákal nové zákazníky? Kolik by to vlastně stálo, kdyby se vám o sítě staral někdo jiný nebo kolik stojí reklama? O těchto otázkách si budeme povídat s lidmi přímo z agentur, pro které je digitální marketing denním chlebem tak jako pro vás kadeřničina.