Jak zažádat o "pětadvacítku"  

13.04.2020

Již nyní v dubnu můžete zažádat o podporu 25 000 Kč a to několika způsoby. 

 • Nejdříve si vyplňte ŽÁDOST. Tu si stáhnete ve formátu PDF  (potřebujete Adobe verzi 8 a vyšší) nebo můžete využít WEBOVOU APLIKACI. 


 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
 • Podepište vytištěnou žádost.
 • Podepsanou žádost naskenujte na vašem skeneru nebo mobilním telefonem vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný,
 • Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email (zobrazí se v žádosti po vyplnění města přímo na žádosti). Do předmětu emailu uveďte "Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ".
 • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.
 • Nyní jste podali Vaši žádost.
 "PĚTADVACÍTKA" PŘIPRAVENÁ PRO OSVČ
"PĚTADVACÍTKA" PŘIPRAVENÁ PRO OSVČ

Podmínky pro získání 

Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však můžete požádat až do konce června, proto nemusíte za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku v nominální výši 25 000 Kč budete mít nárok, pokud o ni požádáte a prohlásíte splnění několika základních požadavků:

 • Jste osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění.
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.
 • Byli jste aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
 • Splnění těchto skutečností doložíte čestným prohlášením

Máte otázky? 

Doporučujeme navštívit sekci Ministerstva financí, které zpracovalo nejčastější dotazy, na které se žadatelé ptali. Třeba tam najdete odpověď i na váš dotaz. 


Zdroje: webové stránky Finanční správy a Ministerstva financí PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ČLÁNKY 


Od čtvrtka 30. září 2021 platí opatření 14601/2021 pro obchody a služby, které jen prodlužuje stávající opatření. Pro kadeřnické salony se nic nemění, níže připomínáme pravidla.

Od 1. srpna bude platit nové opatření pro obchody a služby. Pro kadeřnické salony, jde spíše o drobné úpravy ohledně rozestupů a prokazování zdravotního stavu.