NOVÝ COVID AUTOMAT A NOVELIZÁCIA ZÁKONOV

18.11.2021

Nová verzia COVID automatu od pondelka 22. novembra 2021 sprísni podmienky najmä pre ľudí nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. 

Salóny tak na 3 týždne od pondelka 22. novembra budú môcť obslúžiť len zákazníkov v režime OP, Vstup do zamestnania v zelených a oranžových okresoch má byť bez obmedzení, v červených, bordových a čiernych okresoch má platiť režim OTP. V bordových a čiernych okresoch sa obmezia otváracia doba a to od 5. do 22. hodiny.    

Nákupné centrá majú byť otvorené pre režim OP bez ohľadu na farbu okresu.

Automat zaviedol nový režim OP, teda:

 • kompletne zaočkované osoby alebo
 • tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Pod "OP" sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia osoby, ktoré sú:

 •  Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy 
 • Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3 ) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19
 • Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní3 
 • Deti mladšie ako 2 roky o Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR /

Stiahnite si post pre vaše sociálne siete 

54 bude čiernych okresov, ďalších 19 okresov bude zafarbených do bordovej. V červenej ostáva už len posledných 6 okresov - Bratislava (I - V) a okres Dunajská Streda. (převzato z aktuality.sk) 

červená farba - prvý stupeň ohrozenia: okresy Bratislava I - V, Dunajská Streda, Komárno a Šaľa.

bordová farba - druhý stupeň ohrozenia: okresy Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Skalica, Trenčín, Trnava, Žilina a Zlaté Moravce.

čierna farba - tretí stupeň ohrozenia: okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Košice I - IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

NOVELY ZÁKONOV - ZMENY OD 12.11.2021

Parlament schválilv piatok 12. novembra 2021 v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 novely zákonov. Pre salóny to znamená oprávnenie kontrolovať totožnosť zákaznikov ale aj vyššie sankcie za porušenie povinností napríklad uzavretie prevádzky na 30 dní alebo pri opakovanom porušení až odobratie živnostenského oprávnenia.


Legislatívne zmeny - oprávnění požadovať od osôb preukázanie totožnosti

§ 52a Povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb súvisiace so vstupom do prevádzkových priestorov zariadení a vstupom na hromadné podujatia počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19:

 • (1)Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné požadovať od osôb vstupujúcich do prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z); na tento účel sú oprávnené požadovať od osôb preukázanie totožnosti a preukázanie potvrdenia podľa § 48 ods. 4 písm. z).
 • (2)Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné odoprieť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať splnenie podmienok podľa §48 ods. 4 písm. z) alebo neplní opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19.
 • (3)Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba je oprávnená vykázať z prevádzkových priestorov zariadení alebo z hromadného podujatia fyzickú osobu, ktorá porušuje opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19
 • .(4)Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia podľa odseku 3 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru."

§ 55a Nariadenie uzatvorenia prevádzky počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19

 • (1)Ak osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby - podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 9z dôvodu ochorenia COVID-19), môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní. 
 • (2)Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je povinná o okamžitom uzatvorení prevádzky podľa odseku 1 vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky. Jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá prevádzkovateľovi alebo prítomnému zamestnancovi prevádzkovateľa. Ustanovenia § 55 ods. 4 a 5 platia rovnako.
 • (3)Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia podľa odseku 1 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.

PRE ZAMESTNANCOV

 • Zamestnanec by si mal podľa legislatívy testovanie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne zabezpečiť zamestnávateľ.
 • Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, bude sa to môcť kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy. "Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napríklad náhrade mzdy, čerpaní dovolenky," uvádza sa v materiáloch k zákonom.
 • Zamestnávateľ bude musieť 2-krát týždenne testovať svojich zamestnancov. Štát do konca novembra preplatí alebo poskytne potrebné testy.

Plné znenie zmien zákona TU

Co musia prevádzkovatelia zabezpečit

§ 5 Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 

 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečit

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vonkajších priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu);
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,


VSTUP DO SALONU verze v4 (nyní neplatí! - viz verze v4.3)

Automatické opatrenia podľa rizika Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne zaočkovaní. 

Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné. Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. 

 • Pod "základom" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. 
 • Pod "OTP" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 
 • Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Grafika do výkladu ku STIAHNUTIU TU

Viac informácií nájdete aj v manuále PRE OBCHODY A SLUŽBY NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Zapojte sa do POČÍTACIE VÝZVY CPK a uvidíte, že získať základné ukazovatele o svojom podnikaní nie je zas tak zložité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Pôjdeme na to veľmi jednoducho! Tento nápad sa totiž zrodil na spoločnom streame s vami - kaderníkmi a je navrhnutý tak, aby sa mohol zúčastniť každý, kto má záujem začať pracovať s číslami.