PROGRAMY NA PODPORU KADEŘNÍKŮ

22.11.2021

Dne 22.11. vláda schválila programy na podporu podnikatelů, které teď míří do parlamentu. 

 NÁVRH ZÁKONA NA KOMPENZAČNÍ BONUS:

1 000 Kč pro OSVČ a malá s.r.o. na den pro ty, kterým poklesli příjmy o více jak 30 % a  podnikatelé v karanténě či izolaci budou mít nárok vždy alespoň na 500 Kč denně. Srovnávacím období je červen až říjen 2021. Subjekt si vybere 3 po sobě jdoucí měsíce ze srovnávacího období, zprůměruje tržby v nich dosažené a tento průměr porovná s tržbou v prosinci a v lednu.

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká. Kompenzační bonus je pro všechny profese. Bonus není možné kombinovat s COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY. 

Nárok na nový kompenzační bonus 1000 Kč budou mít podnikatelé, kteří:

  • mají k datu 22. listopadu 2021 aktivní živnostenské oprávnění nebo
  • kteří ho mají přerušené po dobu nejdéle jednoho roku, čímž je zohledněno především specifikum tzv. sezonních podnikatelů. 

A zůstává také možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci. Stejně jako na jaře je tímto opatřením narovnána potenciální nerovnováha mezi živnostníky a zaměstnanci, kteří mají nově opět nárok na příspěvek v karanténě. Nezbytnou podmínkou zůstává účast živnostníka na nemocenském pojištění.

Podnikání přitom stejně jako dosud musí pro žadatele o bonus představovat hlavní zdroj příjmů, což se bude nadále ověřovat prostřednictvím testu majoritního příjmu ve zvoleném srovnávacím období. 

Naopak stejně jako u předchozího kompenzačního bonusu zůstává i s ohledem na zvýšení pomoci na 1000 Kč denně jeho vzájemná neslučitelnost s dotačními programy s výjimkou programu Antivirus. 

I tentokrát bude bonus individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími tržbami, jako jsou důchodci či studenti tak, aby v jednotlivých případech nepřesáhla vyplacená pomoc celkový propad tržeb a nedocházelo tak k nespravedlivému překompenzování. Zákon nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament.

  • Prvním bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.
  •  Druhým bonusovým obdobím je období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

Finanční správa přitom zachová jednoduchou online žádost dostupnou také na www.mfcr.cz/bonus . Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně finančního úřadu. Návrh zákona v kompletním znění najdete ZDE.

COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY A COVID 2021

Vláda odsouhlasila také vypsání nových výzev v úspěšných podpůrných covidových programech Covid - Nepokryté náklady a Covid 2021. Podnikatelé, kteří kvůli epidemické situaci a z ní vyplývajících omezení daných mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví přijdou oproti srovnávacímu období o 30 a více procent tržeb, si budou moci zvolit jeden z těchto dotačních programů.

  • V programu Covid - Nepokryté náklady bude vypsána třetí výzva, díky níž budou moci podnikatelé získat podporu ve výši 40 procent nepokrytých fixních nákladů s limitem 15 milionů korun na žadatele. Rozhodné období bude stanoveno od 1. listopadu a bude zatím platit i v prosinci. Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 30 % za rozhodné období oproti stejnému období roku 2019
  • Alternativou k tomuto programu bude opět program Covid 2021, kde bude moci zaměstnavatel při zachování stejné podmínky třicetiprocentního poklesu tržeb čerpat 300 korun na jeden plný úvazek svého zaměstnance a den. Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Rozhodným obdobím je 1. listopad až 31. prosinec 2021, které může být případně prodlouženo dle aktuální situace a účinnosti restriktivních opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Žadatelé nebudou moci oba programy kombinovat vzájemně a kombinovat nepůjde ani s případným kompenzačním bonusem. Souběh bude možný pouze s programem Antivirus.

PRO ZAMĚSTNAVATELE POKRAČUJE "ANTIVIRUS A"

Od 1. června letošního roku je možné v režimu A programu Antivirus čerpat příspěvky pouze v případě, že překážka v práci vznikla zaměstnanci z důvodu nařízení karantény nebo izolace. Tato podmínka tedy platí i pro další období uznatelnosti výdajů. Zároveň vláda České republiky posunula konečné datum, do kdy je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, a to z 31. října 2021 na 31.prosince 2021. 

Výše příspěvku činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek proplácený Úřadem práce ČR pak činí 80 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč. 

Z pohledu zaměstnance je jedinou podmínkou, aby byl v pracovním poměru (tedy neměl pouze DPP/Č) delším jak 3 měsíce a nebyla mu dána výpověď či nebyl ve výpovědní lhůtě.

Zaměstnavatel musí nejprve vyplatit mzdu a odvést odvody. O refundaci vyplacených náhrad mezd si pak, jako zaměstnavatel, zažádáte až v dalším kalendářním měsíci. Pozor, vyúčtování se ale musí předložit nejpozději do konce takto následujícího měsíce. Pokud termín nedodržíte, není možné příspěvek poskytnout. Žádost lze vyplnit elektronicky na níže uvedeném odkazu.  

 Situaci sledujeme. 


Vyhlášení nouzového stavu a zpřísnění podmínek nezavádí žádné nové změny pro kadeřnické salony. Nedošlo ani k navrácení možnosti prokazováním se testy při vstupu do salonu. Parlament by ve středu 1.12. měl projednat navržené programy na podporu podnikatelů. Stát bude proplácet testy zpětně a to do výše 240 Kč za měsíc.
Situaci sledujeme.