ŘÍDÍTE VÁŠ TÝM NEBO TÝM ŘÍDÍ VÁS?

07.09.2020

Minulý čtvrtek proběhl první ze série rozvojových STREAMŮ pro kadeřnické salony se 3 a více zaměstnanci na téma team management a řízení týmu. Pokud jste ho nestihli, přinášíme shrnutí těch nejzajímavějších poznatků, o kterých diskutovali Martin Machek a Petra Vondráková. 


VŠICHNI SI MYSLÍ, ŽE ZNAJÍ SVÉ ROLE. ALE JE TOMU SKUTEČNĚ TAK? 

Aby tým fungoval, musí každý znát svoji roli, kterou mu definuje jeho manažer. Jak říká Petra Vondráková: Představte si fotbalový tým. Každý v týmu má svoji důležitou roli a musí jí dobře znát, aby tým fungoval jako celek. V týmu máte brankáře, útočníky, trenéry, maséra nebo řidiče autobusu. Kdyby se řidič rozhodl, že půjde do brány, masér začal útočit, nebude to fungovat. Stejně tak důležité je, že všichni ví, jaký je hlavní cíl. Ví, ne myslí. V tom je velký rozdíl. Pokud to převedeme do kadeřnického salonu, je důležité, aby bylo zcela jasné, kdo má na starosti ručníky, kdo vítá klienty a je zodpovědný za úklid." Ujistěte se nejlépe během týmové porady, že každý dokáže sám říct, jaká je jeho role a za co je zodpovědný. Jen tak se vyhnete nešvaru, kdy vám členové týmu budou odpovídat " já myslel, že to má na starosti někdo jiný".

DŮVĚRA JAKO DOBRÝ ZÁKLAD PRO FUNKČNOST TÝMU

Pokud mezi členy týmu navzájem  a manažerem nepanuje důvěra, může to vést ke skrývání chyb a slabin. V důsledku toho nevzniká pozitivní a konstruktivní debata, členové týmu mají obavy projevit svoje názory. To následně vede k tomu, že nejsou angažovaní a tedy nepřijmou daná rozhodnutí manažera za svá. Členové týmu pak necítí zodpovědnost za výsledky, toleruje se nízká výkonnost a ta následně vytváří se prostředí rezignace a odporu, ve kterém se nikomu nepracuje dobře, a proto se může i celý tým rozpadnout. 

V TÝMU BUDETE MÍT RŮZNÉ TYPY OSOBNOSTÍ A PODLE TOHO MUSÍTE VOLIT I STYL VEDENÍ

Každý tým je většinou různorodý a jedna metoda se nedá uplatnit na všechny. Ať už máte v týmu věkové rozdíly nebo rozdíly v jednotlivých typech osobností, je dobré dobré znát jejich silné a slabé stránky a podle toho se snažit je vést. Obecně existuje celá řada rozdělení podle typu osobnosti, v našem streamu jsme použili rozdělení podle zvířat na Orly, Pávy, Holubice a Sovy, pod kterými si projevy a vlastnosti velmi dobře představíte. 

JSTE OREL, PÁV, SOVA NEBO HOLUBICE? 

Pokud máte v týmu Orly, budou se projevovat velmi často takto: budou soutěživí, netolerantní vůči citům - překážka k cíli, většinou se nedokáží vcítit do druhého, mohou být až agresivní a rozhodně je neuvidíte sdílet svoje emoce. Bez akce se budou nudit a pokud do něčeho jdou, chtějí za každou cenu vyhrát. Tito lidé vám pomohou s každou změnou, když jim dáte cíl a možnost porovnat se s ostatními, Je třeba mu dávat ambiciozní cíle.

Jestliže se někdo ve vašem týmu projevuje jako velmi společenský, který chce neustále něco zažívat a je neustále optimistický, narazili jste na Páva. Ticho je pro ně nejhorší, jsou velmi přesvědčiví a proto i velmi dobří prodejci. Riziko je stimuluje a touží po společenském uznání. Pávi budou rádi ukazovat svůj um na obdiv, což můžete skvěle využít například pro sociální sítě. 

Pokud máte v týmu někoho, kdo pracuje ne až tak rychle, za to extrémně pečlivě, zároveň je velmi empatický a velmi rychle si získává podporu ostatních, máte tu čest s Holubicí. Ta hledá harmonii, naslouchá ale je i méně dynamická. 

Pokud o někom v týmu víte, že rád organizuje různé akce, má rád strukturu a potřebuje jasná pravidla, pak jednáte velmi pravděpodobně se Sovou. Jejím cílem je  najít dokonalé řešení, bude analyzovat riziko a bude se snažit ho eliminovat. Možná se ani moc nezapojuje do vašich porad, ale pokud něco řekne, je to vždy velmi moudré. 

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Zapojte se do POČÍTACÍ VÝZVY CPK a uvidíte, že získat základní ukazatele o svém podnikání není zas tak složité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Půjdeme na to velmi jednoduše! Tento nápad se totiž zrodil na společném streamu s vámi - kadeřníky a je navržený tak, aby se mohl zúčastnit každý, kdo má zájem začít pracovat s čísly.

Jednou z formou pomoci uprchlíkům z Ukrajiny může být nabídnutí pracovního místa. Mezi uprchlíky jsou hlavně ženy, pro které je na prvním místě starost o děti a střechu nad hlavou. Přesto některé už nyní hledají práci. Níže přinášíme důležité informace pro zaměstnavatele z řad kadeřnických salonů z oficiálních stránek MPSV.

Čtete si recenze uživatelů, když si chcete koupit nový fén nebo strojek? Ano? Pak věřte, že to tak dělá většina lidí, která se potřebuje ujistit o svém rozhodnutí. A pro zákazníky, kteří hodlají svěřit své vlasy do rukou nového kadeřníka to platí dvojnásob. Jak zjistit jestli váš salon platí za skvělé místo relaxace nebo je vyhlášený úžasnými...