AKTUALIZOVÁNO: Od 14.10. platí nové krizové opatření. Pro kadeřnické salony se nic nemění. 

09.09.2020

AKTUALIZOVÁNO 13.10.2020 v 9:00: vláda s účinností od 14.10.2020 přijala nové krizové opatření č. 1021. Toto nařízení neomezuje činnost kadeřnických salonů. Pro ně stále zůstávají v platnosti nařízení, která najdete popsané v článku níže pod obrázkem. 

AKTUALIZOVÁNO 9.10.2020 v 9:30:  od 9. října do 11.října platí nové krizové opatření č. 995. Od 12. do 25. října bude platit nové nařízení 996. Žádné z těchto opatření neomezuje činnost kadeřnických salonů. Pro ně stále zůstávají v platnosti nařízení, která najdete popsané v článku níže pod obrázkem.  

AKTUALIZOVÁNO 30.9. 16:00 V Česku začne v pondělí 5. října opět platit nouzový stav, má zabránit šíření pandemie koronaviru a bude platit 1 měsíc. Opatření nemá vliv na současné nařízení pro salony. 

AKTUALIZOVÁNO 23.9. 17:00  S účinností o ode dne 24. září 2020 od 0:00 hod. do 7. října 2020 do 23:59 hod . se ruší mimořádné opatření ze dne 17. září 2020, Č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN a je nahrazeno novým Č. j.: MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN Pro kadeřnické salony zde opět nedochází k žádné změně. Podmínky pro salony si můžete připomenout zde v článku pod obrázkem níže. Stále platí i mimořádné opatření pro Prahu, které také najdete na konci článku. 

------------------------------------------------------------------------------------

Sledujeme pro vás vývoj epidemiologických nařízení. Opatření se rozdělují na celostátní a nadále pak krajské a ta mohou být přísnější. Přinášíme tedy přehled těch, které se týkají vašeho podnikání. 

Pro všechny kadeřnické salony ale stále platí povinnost dodržovat opatření definovaná v mimořádném opatření vlády Č. j.: MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN

činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
 • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,

Pro všechny provozovny zároveň platí: 

a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,

Zároveň je nutné brát v úvahu i plošné nařízení ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
Z toho tedy jasně vyplývá, že i v kadeřnických salonech. Nejsou uvedeny ve výjimce. 


Mimořádná opatření krajských hygienických stanic jsou ale přísnější a upravují následovně: 


Hygienické stanice hlavního města Prahy, která od pondělí 14, září stanoví povinnost provozovnám, kde se prodává zboží a prodávají nebo poskytují služby, dohlédnout na to, aby si vstupující lidé vydezinfikovali ruce. Stejná povinnost platí i pro zaměstnance.


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Od čtvrtka 30. září 2021 platí opatření 14601/2021 pro obchody a služby, které jen prodlužuje stávající opatření. Pro kadeřnické salony se nic nemění, níže připomínáme pravidla.