SERIÁL ZDRAŽUJEME - Hygienické opatrenia a vplyv na ceny služieb

27.04.2020

Doba čítania 7 minút + MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

V súvislosti s pandémiou možno očakávať niekoľko závažných dôsledkov, čo pravdepodobne mnohých kaderníkov prinúti vážne sa zamyslieť nad zmenou cien svojich služieb.

1) Podstatne sa zvýšia priame náklady na každú službu kvôli dezinfekcii a ochrane kaderníkov aj klientov.

Jednorazové pláštenky, rukavice, rúška, uteráky, dezinfekčné prostriedky po každom klientovi, ochranné pomôcky pre kaderníkov, atď., toto všetko nevyhnutne zvýši priame náklady na poskytované služby a bolo by vhodné, aby ste si veľmi dobre vypočítali, o aké sumy na klienta a na službu vo vašom prípade pôjde a zahrnúť ich do cien jednotlivých služieb.

2) Podstatne sa zvýši suma, ktorú bude potrebné zarobiť každú hodinu na pokrytie nepriamych nákladov a na dosiahnutie aspoň rovnakého výsledku, ako pred pandémiou.

Veľa kaderníkov bežne pracuje na viacerých klientoch naraz. Ak pôsobí farba jednej klientke, stihnú medzi tým napr. pánsky strih alebo začať farbiť ďalšiu klientku. Toto sa však teraz veľmi pravdepodobne zmení a štátne orgány umožnia pracovať jednému kaderníkovi iba na jednom klientovi. To dosť podstatným spôsobom naruší podnikateľský model mnohým kaderníkom, ktorí budú musieť s oveľa menším počtom klientov zarobiť rovnaké množstvo peňazí, aby zaplatili svoje náklady.

Ako sa z tejto situácie dostať?

 Ak nechcete pracovať 14 hodín denne sedem dní v týždni, asi bude nevyhnutné zvýšiť ceny služieb. Ktorých a o koľko? To si ukážeme v nasledujúcom odporúčanom postupe na kalkuláciu cien služieb.

Odporúčaný postup

• Ujasnite si, ktoré služby robíte najviac a napíšte si ich do tabuľky v exceli alebo na papier do stĺpcov (jeden stĺpec, jedna služba). Na analytické účely odporúčam popisovať a kalkulovať služby so všetkým, čo k nim patrí, napr. aj vrátane fúkanej.

• Ku každej z týchto služieb si pripíšte priame náklady na službu, tj. pracovný materiál (napr. farba, oxidant, šampón, kondicionér, stylingové produkty, tj. všetko, čo na danú službu budete potrebovať), ale po novom aj dezinfekčné prostriedky, rúška , jednorazové uteráky, atď. Odporúčam vypracovať si rovnako ako pre materiál na prácu aj normy materiálu na hygienické a dezinfekčné prostriedky (tj. koľko vás na jednu službu bude stáť rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky, jednorazová pláštenka, atď.). Skúste na nič nezabudnúť!

• Pokúste sa odhadnúť, ako dlho vám bude každá z týchto služieb so všetkým, vrátane príchodu a odchodu klienta a následná dezinfekcia trvať (nezabúdajte - kým jedného klienta nedokončíte a neodíde, kým nevyčistíte a nevydezinfikujete všetko, čo je potrebné, nemôžete začať pracovať na ďalšom klientovi).

• Pre každú službu skúste odhadnúť, koľko ich za daných podmienok budete schopní mesačne urobiť - nezabúdajte - jeden klient, jeden kaderník! Koľko hodín budete každý deň pracovať? Ako dlho bude každá služba trvať? Koľko hodín celkom budete mať mesačne k dispozícii?

• Napíšte si všetky svoje mesačné nepriame náklady, tj. všetko, čo priamo nesúvisí s danou službou, ale budete to musieť každý mesiac zaplatiť - úver, nájom, energie, najrôznejšie poplatky, ale aj vaše osobné výdavky. Skúste na nič nezabudnúť!

• Teraz všetky nepriame náklady vydeľte celkovým počtom hodín za mesiac, ktorý budete mať na ich zaplatenie (viď. bod 4). Vyjde vám vaše hodinová sadzba na zaplatenie nepriamych nákladov.

• Potom pri každej zo služieb v jej stĺpci vynásobte počtom hodín, ktoré bude služba po novom trvať, hodinovou sadzbou na zaplatenie nepriamych nákladov.

• Ku každej službe k tomuto číslu pripočítajte aj priame náklady na službu (viď. bod 2).

• Dostanete sa k cene, ktorú by každá služba mala ideálne stáť.

• Túto novú cenu porovnajte s vašimi súčasnými cenami a zistíte, kde by bolo potrebné upraviť a o koľko.

Je možné, že pri niektorých službách vám vyjdú ceny, ktoré by boli podľa vášho názoru pre mnohých klientov neúnosné. Môžete tak zvážiť alternatívne scenáre. 

Alternatívny scenár 

 Napríklad sa môžete v tejto krízovej situácii sústrediť iba na "rýchle" služby, ktorých urobíte viac, a tým pádom ich budete musieť zdražieť menej. Tiež sa môžete zamyslieť nad zrýchlením procedúr s cieľom minimalizovať čas na službu, aby ste opäť stihli obslúžiť viac klientov. Môžete skúsiť zvýšiť predaja výrobkov na klienta pri službách, kde by úprava cien bola podľa vášho názoru neúnosne vysoká. Kľúčové je však to, aby ste mali dobre nacenené tie služby, ktoré budete poskytovať najčastejšie a boli tak pripravení na dôsledky vládnych opatrení v súvislosti s pandémiou Covid 19.

Autor: Ing. Martin Machek, Ph,D

Zúčastněte se STREAMU na toto téma již tento čtvrtek 30.4. od 20:00. Link na událost najdete ZDE

Komentáre môžete písať tu na konci stránky, stačí zrolovať až na jej koniec. 


NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové