Tvrdý Lockdown už od soboty 19.12.2020 

17.12.2020

Na Slovensku sa už od  19. decembra od 05:00 zatvoria všetky obchody okrem tých, ktoré zabezpečujú nevyhnutné potreby.  Začne platiť zákaz vychádzania od 5 hodiny ráno do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Obmedzenie končí uplynutím 29. decembra 2020 . 

Kostoly, kiná, ako aj fitnescentrá môžu naďalej fungovať do 19.12.2020 04:59 za podmienok ako doteraz. ktoré nájdete nižšie: 

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a která nadobúda účinnosť 11. decembra 2020 stanovuje vám už známe opatrenia:

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 

 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta, 
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, 
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

§ 2 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, 2. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo, 
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 
 • potravinárske predajne...
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre: 1. deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby, 2. v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, pokiaľ je zabezpečené fixné upevnenie miest v hľadisku, 
 • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby.NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Od pondelka 19.4. prejde Slovensko do bordovej fázy. Pre kadernícke salóny to znamená, že môžu otvoriť podľa pravidiel v III. stupni

Už teraz určite odmeňujeme vaše klientov. Niekto skvelú kávou, drobným darčekom k narodeninám alebo pri väčšej UTRA a alebo kvetinou k MDŽ ...