Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.

07.05.2020

Novela se bude týkat těch kadeřníků, kteří pro své podnikání zvolili formu s.r.o. a nepodnikají jako OSVČ. Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou, která začne přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona, což lze očekávat v průběhu příštího týdne. 

Dle ministerstva financí je podmínkou s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou v přímém příbuzenském vztahu (v takovém případě mohou o podporu požádat všichni). 

Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. 

Stejně jako pro OSVČ je pro podání žádosti potřeba vyplnit formulář, kde je třeba uvést bankovní účet v české měně, identifikaci společnosti a žádost následně odeslat na příslušný finanční úřad (můžete tak učinit i emailem, ve kterém bude naskenovaná žádost  s vlastnoručním podpisem). 

Dle ministerstva financí nárok na vyplacení bonus vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou. 


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Na základě vašich častých dotazů přinášíme aktuální přehled opatření a finanční pomoci v roce 2021.

Milí kadeřníci a majitelé kadeřnických salonů, jsme moc rádi, že Centrum Podpory Kadeřníků se stalo součástí Iniciativy #zasespolu a proto bychom vám ji rádi představili. Věříme, že po shlédnutí videa nám dáte za pravdu.