Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.

07.05.2020

Novela se bude týkat těch kadeřníků, kteří pro své podnikání zvolili formu s.r.o. a nepodnikají jako OSVČ. Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou, která začne přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona, což lze očekávat v průběhu příštího týdne.

Dle ministerstva financí je podmínkou s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou v přímém příbuzenském vztahu (v takovém případě mohou o podporu požádat všichni).

Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ.

Stejně jako pro OSVČ je pro podání žádosti potřeba vyplnit formulář, kde je třeba uvést bankovní účet v české měně, identifikaci společnosti a žádost následně odeslat na příslušný finanční úřad (můžete tak učinit i emailem, ve kterém bude naskenovaná žádost s vlastnoručním podpisem).

Dle ministerstva financí nárok na vyplacení bonus vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou.