Vláda uzavírá s platností od 22.10. kadeřnické salony. Na jakou podporu budete mít právo?

21.10.2020

 Aktualizováno 29.10.15:00

Covid Nájemné - 2.výzva. Narozdíl od jara nebude vyžadována spoluúčast pronajímatele. Stát nyní proplatí 50% z celkového výše nájemného za měsíce červenec, srpen a září. Stále však bude platit nutnost doložit uhrazení alespoň 50% nájmu. 

  • Výzva 2 se  původně vztahovala na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020.
  • Následně, v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, byl okruh oprávněných žadatelů rozšířen o všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny. (tedy i kadeřnické salony)  Působnost Výzvy 2 je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády.
  • Na tomto základě je proto zveřejněn Dodatek č. 1 k Výzvě 2 (níže v přílohách). Dodatek č. 1 rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů. Žádné další náležitosti Výzvy 2 Dodatkem č. 1 nejsou dotčeny.
  • žádost můžete podávat od od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod.  zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII


Antivirus A - vzhledem k uzavření provozoven můžete požádat o 100% náhradu mezd a odvodů za zaměstnance v rámci programu Antivirus A. Podpora je zatím plánovaná do konce roku. Návody na vyplnění najdete zde: https://antivirus.mpsv.cz/  nebo se rovnou podívejte na video. 


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Od čtvrtka 30. září 2021 platí opatření 14601/2021 pro obchody a služby, které jen prodlužuje stávající opatření. Pro kadeřnické salony se nic nemění, níže připomínáme pravidla.

Od 1. srpna bude platit nové opatření pro obchody a služby. Pro kadeřnické salony, jde spíše o drobné úpravy ohledně rozestupů a prokazování zdravotního stavu.