Vláda uzavírá s platností od 22.10. kadeřnické salony. Na jakou podporu budete mít právo?

21.10.2020

 Aktualizováno 29.10.15:00

Covid Nájemné - 2.výzva. Narozdíl od jara nebude vyžadována spoluúčast pronajímatele. Stát nyní proplatí 50% z celkového výše nájemného za měsíce červenec, srpen a září. Stále však bude platit nutnost doložit uhrazení alespoň 50% nájmu. 

  • Výzva 2 se  původně vztahovala na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020.
  • Následně, v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, byl okruh oprávněných žadatelů rozšířen o všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny. (tedy i kadeřnické salony)  Působnost Výzvy 2 je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády.
  • Na tomto základě je proto zveřejněn Dodatek č. 1 k Výzvě 2 (níže v přílohách). Dodatek č. 1 rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů. Žádné další náležitosti Výzvy 2 Dodatkem č. 1 nejsou dotčeny.
  • žádost můžete podávat od od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod.  zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII


Antivirus A - vzhledem k uzavření provozoven můžete požádat o 100% náhradu mezd a odvodů za zaměstnance v rámci programu Antivirus A. Podpora je zatím plánovaná do konce roku. Návody na vyplnění najdete zde: https://antivirus.mpsv.cz/  nebo se rovnou podívejte na video. 


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Zapojte se do POČÍTACÍ VÝZVY CPK a uvidíte, že získat základní ukazatele o svém podnikání není zas tak složité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Půjdeme na to velmi jednoduše! Tento nápad se totiž zrodil na společném streamu s vámi - kadeřníky a je navržený tak, aby se mohl zúčastnit každý, kdo má zájem začít pracovat s čísly.

Jednou z formou pomoci uprchlíkům z Ukrajiny může být nabídnutí pracovního místa. Mezi uprchlíky jsou hlavně ženy, pro které je na prvním místě starost o děti a střechu nad hlavou. Přesto některé už nyní hledají práci. Níže přinášíme důležité informace pro zaměstnavatele z řad kadeřnických salonů z oficiálních stránek MPSV.

Čtete si recenze uživatelů, když si chcete koupit nový fén nebo strojek? Ano? Pak věřte, že to tak dělá většina lidí, která se potřebuje ujistit o svém rozhodnutí. A pro zákazníky, kteří hodlají svěřit své vlasy do rukou nového kadeřníka to platí dvojnásob. Jak zjistit jestli váš salon platí za skvělé místo relaxace nebo je vyhlášený úžasnými...

V současné době neplatí žádná speciální omezení. Nadále však dbejte na pravidelnou hygienu rukou a dodržování doporučených rozestupů 1,5 m. Nezapomínejte také na povinnosti nosit ochranu nosu a úst (respirátor FFP2, KN95).

AKTUALIZACE: Vláda 2.2.2022 odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února. Do té doby platí podmínky,...