Vláda uzavírá s platností od 22.10. kadeřnické salony. Na jakou podporu budete mít právo?

21.10.2020

 Aktualizováno 29.10.15:00

Covid Nájemné - 2.výzva. Narozdíl od jara nebude vyžadována spoluúčast pronajímatele. Stát nyní proplatí 50% z celkového výše nájemného za měsíce červenec, srpen a září. Stále však bude platit nutnost doložit uhrazení alespoň 50% nájmu. 

  • Výzva 2 se  původně vztahovala na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020.
  • Následně, v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, byl okruh oprávněných žadatelů rozšířen o všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny. (tedy i kadeřnické salony)  Působnost Výzvy 2 je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády.
  • Na tomto základě je proto zveřejněn Dodatek č. 1 k Výzvě 2 (níže v přílohách). Dodatek č. 1 rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů. Žádné další náležitosti Výzvy 2 Dodatkem č. 1 nejsou dotčeny.
  • žádost můžete podávat od od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod.  zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII


Antivirus A - vzhledem k uzavření provozoven můžete požádat o 100% náhradu mezd a odvodů za zaměstnance v rámci programu Antivirus A. Podpora je zatím plánovaná do konce roku. Návody na vyplnění najdete zde: https://antivirus.mpsv.cz/  nebo se rovnou podívejte na video. 


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Ministerstvo zdravotnictví dne 5. ledna 2022 vydalo nové mimořádné opatření, které od 17.1.2022 zavádí povinné testování jak zaměstnanců tak OSVČ a to 2x týdně. V případě pozitivního výsledku bude nutné nastoupit karanténu na 5 dní. Bude možné jít také na přesnější PCR test a pokud ten nákazu nepotvrdí, karanténa bude ukončena. Zavádí se i...

Dne 15.12. senát schválil kompenzační bonus. Umožnil jeho souběh s dalšími programy. Návrh dne 17.12. podepsal i prezident. Za měsíce prosinec a leden by si kadeřníci s propadem tržeb o více jak 30 % mohli polepšit o 71 000 Kč. Nyní je čas na podání žádosti za 1. období a to až do 1.3.2022.

Vyhlášení nouzového stavu a zpřísnění podmínek nezavádí žádné nové změny pro kadeřnické salony. Nedošlo ani k navrácení možnosti prokazováním se testy při vstupu do salonu. Parlament by ve středu 1.12. měl projednat navržené programy na podporu podnikatelů. Stát bude proplácet testy zpětně a to do výše 240 Kč za měsíc.
Situaci sledujeme.