VŠETKY PREVÁDZKY BUDÚ V REŽIMU ZÁKLAD OD 26.2.2022

24.02.2022

S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime "základ". Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+ 

Všeobecné opatrenia pre prevádzky: 

 • ruší sa kapacitné obmedzenie (pravidlo 1 osoba na 15m2) 
 • umožniť vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov), 
 • umiestniť na viditeľné miesto oznamy o povinnosti dodržiavať tieto opatrenia, 
 • časté vetranie priestorov, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. 

Obmedzenia otváracích hodín: 

 • prevádzky obchodov nemajú obmedzené otváracie hodiny, 
 • prevádzky služieb musia obmedziť otváracie hodiny od 5:00 do 24:00 

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo: 

 • bez kapacitných obmedzení, 
 • upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, 
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 
Plné znenie TU

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

V čase, keď bohužiaľ nemôžete byť vo svojich salónoch a robiť to, čo najviac milujete sa ponúka otázka, ako efektívne využiť "voľný" čas. Samozrejme odpočinok a pohyb na čerstvom vzduchu je samozrejmosťou. Pre tých z vás, ktorí chcú využiť voľný čas pre rozvoj svojho salónu, sme dali dokopy informácie a online kurzy, ktoré vám pomôžu digitalizovať...