Žádosti v programu Covid - Nájemné je možné podávat od 26.6.

27.06.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých stránkách detailní informace o žádostech v programu Covid - Nájemné. 


Žádosti je možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin do 30. září 2020, 23:59 hod on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z https://najemne.mpo.cz.

Mezi klíčové podmínky programu patří zejména: 

  • Poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného 
  • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
  • Výše podpory poté činí činí 50 % rozhodného nájemného.

Web podnikatel.cz poté ve své analýze přináší další užitečné informace, které vám před případným podáním žádosti doporučujeme prostudovat.