Jednou z možností ako podporiť prichádzajúcich utečencov je ponuka pracovného miesta.

17.03.2022

Jednou z formou pomoci utečencom z Ukrajiny môže byť ponúknutie pracovného miesta. Medzi utečencami sú hlavne ženy, pre ktoré je na prvom mieste starosť o deti a strechu nad hlavou. Napriek tomu niektoré už teraz hľadajú prácu. Nižšie prinášame dôležité informácie pre zamestnávateľov z oficiálnych stránok Ústredie PSVR.

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Preukaz pre cudzincov - Ukrajincov, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko nebude vydávať migračný úrad, ale príslušné útvary úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. V zmysle zákona o azyle sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením "ODÍDENEC". Začiatok poskytovania dočasného útočiska je od 1.3.2022 do 31.12.2022. Vláda môže poskytovanie dočasného útočiska predĺžiť. 

Ako oznámiť voľné miesto 

Zamestnávateľ môže  voľné pracovné miesto oznámiť online prostredníctvom pracovného portálu Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.  (Prihlásenie a registrácia zamestnávateľa pomocou eID. Táto možnosť je dostupná len pre zamestnávateľa - konateľa spoločnosti, resp. zodpovednú osobu)

Zamestnávateľ môže takéto voľné pracovné miesto oznámiť na úrade osobne, telefonicky, poštou, elektronicky vyplnením tlačiva "nahláška voľných pracovných miest [ XLSX]" alebo prostredníctvom zamestnancov úradov - agentov pre pracovné miesta.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "Ústredie") a úrady budú akceptovať plnenie tejto povinnosti aj vtedy, ak zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesto prostredníctvom pracovných portálov, s ktorým má Ústredie uzatvorenú Dohodu o vzájomnej spolupráci. Jedná sa o agentúry : TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o. (www.istp.sk) a Zoznam, s.r.o. (kariera.sk

Na portálu zamestnávatelia zverejnili už 30 ponúk na pozíciu kaderník. 

Vybrali ste kandidáta? A čo ďalej. 


Zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári - informačná karta - poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením "ODÍDENEC".Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Zapojte sa do POČÍTACIE VÝZVY CPK a uvidíte, že získať základné ukazovatele o svojom podnikaní nie je zas tak zložité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Pôjdeme na to veľmi jednoducho! Tento nápad sa totiž zrodil na spoločnom streame s vami - kaderníkmi a je navrhnutý tak, aby sa mohol zúčastniť každý, kto má záujem začať pracovať s číslami.

S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime "základ". Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+