ZISKOVOSŤ SALONU: ANALYZUJEME TRŽBY & ODKRÝVÁME ZISKOVÉ PRÍLEŽITOSTI I.

30.07.2021

Doba čítanie: 5 minút / na pokračovanie 

Prinášame prvý diel nového seriálu zameraného na riadenie ziskovosti vo vašom salóne. V seriáli sa postupne zameriame na kľúčové oblasti a nástroje, ktoré by vám mali pomôcť lepšie porozumieť tomu, čo sa u vás v salóne deje, plánovať do budúcnosti a salon riadiť. 

V prvom diele seriálu sa zameriame na základné smery pri analýze tržieb v salóne, ktoré vám môžu pomôcť pri hľadaní rastových príležitostí. Ideme na to? 

SLEDUJTE TRŽBY Z RÔZNYCH POH'LADOV 

Z analytického a manažérskeho pohľadu (áno, ste predsa manažérom svojho podnikania), ktorý vám ďalej pomôže prijať konkrétne vhodné opatrenia, je vhodné celkové príjmy rozdeliť do čiastkových podskupín. Ak by ste tržby sledovali iba ako celkovú sumu, len ťažko sa dostanete k jadru možných problémov. 

Pri jednotlivých podskupín vás bude zaujímať:

  • porovnanie medzi sebou navzájom - čo je najlepšie a čo je naopak najhoršie, kde sa môžem inšpirovať a kde naopak potrebujem prijať rýchle nápravné opatrenie,
  • vývoj v čase - umožní sledovať, či prijaté opatrenia fungujú a či vaše ziskovosť v jednotlivých podskupinách rastie či klesá. 

Základné analytické podskupiny tvoria rozdelenie tržieb z troch pohľadov: 

  1. z pohľadu jednotlivých služieb, 
  2. z pohľadu jednotlivých kaderníkov, 
  3. z pohľadu jednotlivých klientov, či skupín klientov.

TRŽBY Z HĽADISKA SLUŽIEB 

Pokiaľ si tržby rozdelíme a sledujeme ich podľa jednotlivých služieb, môžeme určiť ich podiel na celkovom obrate a pri započítaní všetkých nákladov súvisiacich s danou službou aj určiť, ktorá najviac prispieva z pohľadu hrubej marže, teda príspevku danej služby k financovaniu všetkého ostatného v salóne a ktorá naopak najmenej (viac o problematike hrubej marže sme písali tu). 

Ak zahrnieme aj pohľad z hľadiska podielu na časovom fondu v salóne, môžete ponúkané služby rozdeliť do štyroch základných skupín: 

  • služby, ktoré trvajú dlho, ale prinášajú veľkú maržu 
  • služby, ktoré trvajú dlho a prinášajú nízku maržu 
  • služby, ktoré trvajú krátku dobu a prinášajú veľkú maržu 
  • služby, ktoré trvajú krátku dobu a prinášajú nízku maržu

 Ukážkový príklad vidíte na grafoch nižšie, keď náš imaginárny salon Martin má tieto štatistiky. POZOR! Príklad ukazuje štatistiky, ktoré vzniknú zo vstupných dát: cena služby, jej trvanie, počet služieb za dané obdobie. Neznamená to ešte nič o tom, či sú dané služby ziskové alebo nie. K tomu musíme poznať celkové náklady salónu. 

ANALÝZY DÁT MÁM - A ČO ĎALEJ?

 Po tejto základnej analýze si môžete začať klásť otázky - prečo sú služby nacenene tak, ako sú nacenene? Je za tým nejaká logika? Ak napr. Určitú službu využívate na upevňovanie vernosti, alebo na získanie nových zákazníkov, zisková byť nutne nemusí. Musíte však jasne vedieť, aký je jej účel. Čím je cena služieb v salóne nižšia, tým je analýza ziskovosti služieb dôležitejšie. Pri nízkych cenách je kľúčový celkový veľký počet poskytovaných služieb, kvôli tomu aj malá strata na jednej službe hrá veľkú úlohu, keď jej vynásobíme počtom návštev a jej opakovaním. Zle nacenenie služba v takom prípade môže veľmi negatívne ovplyvniť celkovú ziskovosť.

Ziskovosť služby zistíte len, keď budete poznať svoju hodinovú sadzbu. O spôsobe jej výpočtu sme písali v článku tu. Tabuľka nižšie ukazuje historické ceny nášho ukážkového salóne Martin pred tým, než si vyčíslil všetky náklady na salon vrátane svojej mzdy. Martinovi vyšla požadovaná hodinová sadzba 31,8 EUR, teda 0,53 EUR na minútu. Podľa toho sme potom zistili, ako jeho súčasné ceny sú ziskové (pomáhajú mu pokryť náklady) alebo naopak generujú stratu (služba si na seba nezarobí) 

V ďalšom pokračovaní článku sa pozrieme na tržby z hľadiska kaderníkov a zákazníkov. 


Zapojte sa do POČÍTACIE VÝZVY CPK a uvidíte, že získať základné ukazovatele o svojom podnikaní nie je zas tak zložité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Pôjdeme na to veľmi jednoducho! Tento nápad sa totiž zrodil na spoločnom streame s vami - kaderníkmi a je navrhnutý tak, aby sa mohol zúčastniť každý, kto má záujem začať pracovať s číslami.