ZISKOVOSŤ SALONU: ANALYZUJEME TRŽBY & ODKRÝVÁME ZISKOVÉ PRÍLEŽITOSTI DIEL 3

23.08.2021

Doba čítanie: 5 minút / na pokračovanie 

V prvom diele seriálu sme sa zamerali na základnú smery pri analýze tržieb (článok TU). Takže už viete, koľko vám jednotlivé služby generujú obratu a koľko vám zaberajú času a tiež viete, ako si vypočítať minútovú hrubú maržu. Navyše už viete, že v salóne máte malú skupinu klientov (20%), ktorá vám generuje 80% obratu a tiež už viete, prečo k vám títo klienti chodia a hľadáte si presne také (článok TU). Posledné, čo nám zostáva, je sa pozrieť na tržby z hľadiska kaderníkov. 

TRŽBY Z POHĽADU JEDNOTLIVÝCH KADERNÍKOV 

Pohľad na tržby z hľadiska kaderníkov a ich prínosu k celkovým tržbám bude zaujímať primárne salóny so zamestnancami, však aj kaderníci, ktorí pracujú sami, môžu túto metodiku využiť pre zhodnotenie svojou vlastnou výkonnosti a určenie možných smerov pre zlepšenie. Rozdelenie tržieb podľa kaderníkov umožní určiť, ktorý zamestnanec je najväčší "hviezdou" a kto naopak v porovnaní s ostatnými vo svojich tržbách zaostáva. Potom, čo toto identifikujeme, je vhodné zamerať sa na určenie dôvodov PREČO sa tak deje. Aké je tajomstvo úspechu "hviezdy" a kde je priestor pre zlepšenie u menej výkonných kaderníkov? Tu je vhodné na analytické účely pracovať okrem tržieb aj s počtom klientov, ktoré obslúžia každý kaderník mesačne a vydelením týchto dvoch čísel získať ich priemernú účtenku, tj. Koľko peňazí kaderníci získajú v priemere z jedného svojho klienta. Ďalej je vhodné pozrieť sa na počet a typ klientov u kaderníka - koľko mužov, koľko žien? Na aké služby chodia? Koľko klientiek chodí na farbu, na melír, na kúry, koľko len na strih? Koľko klientov kupuje výrobky?

AKO MÔŽU KADERNICI ZVÝŠIŤ TRŽBY?

Kaderníci totiž majú v zásade dve možnosti, ako zvyšovať svoje tržby: 

  • Buď samozrejme získaním viac klientov - u zamestnancov sú však v tomto ich možnosti krátkodobo dosť obmedzené, pretože vybudovanie plné klientely trvá, majitelia salónov im však môžu podstatne pomôcť aktívnejší komunikácií a marketingom. Sami kaderníci môžu napr. Využiť svoje vlastné sociálne siete, podporovať zdieľanie klientiek na sociálnych sieťach (veľa žien sa rado pochváli novým krásnym účesom svojmu okoliu, v takom prípade je dobré ich povzbudiť, aby uviedli aj hashtag salónu a meno kaderníka), apod.
  • získať viac peňazí z každého klienta (vyššia priemerná účtenka) - s týmto naopak môžu kaderníci aktívne sami pracovať a je to aj v ich záujme - môžu si tak zarobiť viac peňazí. Viac peňazí z jedného klienta môžu kaderníci získať: 
  • väčším predajom - muži môžu nakupovať výrobky pre svoje manželky, matky dcéry ... Ženy, ktoré kupujú vlasovú starostlivosť, môžu kupovať styling (kde sa dá nájsť rad rôznych výrobkov pre rôzne príležitosti) 
  • Viac službami na klienta (strih do farby, kúry ....) - tu sú možnosti skôr u dámskej klientely
  • S viac službami súvisí aj vyššia frekvencia návštev klientov - u klientky, ktorá začne okrem strihu chodiť aj na farbu je väčšia šanca, že bude chodiť ku kaderníkovi častejšie.

SLEDUJTE ZMENU V ČASE A MAJTE JASNÝ CIEĽ 

Aby ste mohli riadiť efektívne v tejto oblasti svojich zamestnancov, či analyzovať svoju vlastnú výkonnosť, potrebujete tieto čísla poznať a sledovať ich zmeny v čase - len z vývoja a zmeny čísiel v čase môžete spoznať, či sa situácia zlepšuje alebo nie. Rovnako je potrebné spoločne si odsúhlasiť jasné ciele a povedať si, čo sa stane, keď sa situácia zlepší a čo, keď sa nezmení.

U rozdelenie do podskupín je u kaderníkov tiež vhodné zapojiť rovnakú logiku, ako u analýzy tržieb podľa služieb - u každého kaderníka tak z jeho celkových tržieb môžeme odpočítať náklady na materiál na služby, ktoré poskytol a následne aj jeho mzdové ohodnotenie, vrátane odvodov a vrátane variabilný časti mzdy. Vďaka tomu zistíme, koľko peňazí vám vlastne z predaja každého kaderníka ostane potom, čo zaplatí sám za seba a koľko teda reálne prispieva na chod vášho salónu a na tvorbu celkového zisku. Toto sú z manažérskeho hľadiska veľmi cenné informácie.

Na záver prinášame zhrnutie najdôležitejších informácií zo všetkých 3 dielov nášho seriálu ZISKOVOSŤ salónu:

  1. Vždy je vhodné celkovú sumu tržieb rozdeliť do analytických podskupín, pretože len tak môžete mať porovnanie, sledovať vývoj v čase a dopátrať sa tak k možným koreňom problémov. 
  2. Každého kaderníka, každú službu, je vhodné sledovať oddelene, brať ich ako samostatnú zárobkovú jednotku so svojimi vlastnými nákladmi, tržbami a príspevkom k zisku.
  3. Dáta nestačí zbierať, treba ich tiež analyzovať, pochopiť a na ich základe plánovať do budúcnosti 
  4. Jasné ciele pre jednotlivé podskupiny a systematický zber, analýza a vyhodnotenie dát uľahčí vašej budúcej kontrolu a manažérske rozhodovanie. 

V ďalšom dieli seriálu sa zameriame základné metodické manažérske nástroje, ktoré môžete využiť pri riadení ziskovosti vo vašom salóne.