ZISKOVOST SALONU: ANALYZUJEME TRŽBY & ODKRÝVÁME ZISKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI DÍL 1

20.07.2021

Doba čtení: 5 minut / na pokračování

Přinášíme první díl nového seriálu zaměřeného na řízení ziskovosti ve vašem salonu. V seriálu se postupně zaměříme na klíčové oblasti a nástroje, které by vám měly pomoci lépe porozumět tomu, co se u vás v salonu děje, plánovat do budoucna a salon řídit.

V prvním díle seriálu se zaměříme na základní směry při analýze tržeb v salonu, které vám mohou pomoci při hledání růstových příležitostí. Jdeme na to? 

SLEDUJTE TRŽBY Z RŮZNÝCH POHLEDŮ 

Z analytického a manažerského pohledu (ano, jste přeci manažerem svého podnikání), který vám dále pomůže přijmout konkrétní vhodná opatření, je vhodné celkové příjmy rozdělit do dílčích podskupin. Pokud byste tržby sledovali pouze jako celkovou sumu, jen těžko se dostanete k jádru možných problémů. U jednotlivých podskupin vás bude zajímat:

  • srovnání mezi sebou navzájem - co je nejlepší a co je naopak nejhorší, kde se mohu inspirovat a kde naopak potřebuji přijmout rychlé nápravné opatření,
  • vývoj v čase - umožní sledovat, zda přijatá opatření fungují a zda vaše ziskovost v jednotlivých podskupinách roste či klesá.

Základní analytické podskupiny tvoří rozdělení tržeb ze tří pohledů:

  • z pohledu jednotlivých služeb,
  • z pohledu jednotlivých kadeřníků,
  • z pohledu jednotlivých klientů, či skupin klientů.


TRŽBY Z HLEDISKA SLUŽEB 

Pokud si tržby rozdělíme a sledujeme je dle jednotlivých služeb, můžeme určit jejich podíl na celkovém obratu a při započtení všech nákladů souvisejících s danou službou i určit, která nejvíce přispívá z pohledu hrubé marže, tedy příspěvku dané služby k financování všeho ostatního v salonu a která naopak nejméně (více o problematice hrubé marže jsme psali zde). Pokud zahrneme i pohled z hlediska podílu na časovém fondu v salonu, můžete nabízené služby rozdělit do čtyř základních skupin:

  • služby, které trvají dlouho, ale přinášejí velkou marži
  • služby, které trvají dlouho a přinášejí nízkou marži
  • služby, které trvají krátkou dobu a přinášejí velkou marži
  • služby, které trvají krátkou dobu a přinášejí nízkou marži

Ukázkový příklad vidíte na grafech níže, kdy náš imaginární salon Martin má tyto statistiky. POZOR! Příklad ukazuje statistiky, které vzniknou ze vstupních dat: cena služby, její trvání, počet služeb za dané období. Neznamená to ještě nic o tom, jestli jsou dané služby ziskové nebo ne. K tomu musíme znát celkové náklady salonu. 

ANALÝZU DAT MÁM - A CO DÁL? 

Po této základní analýze si můžete začít klást otázky - proč jsou služby naceněny tak, jak jsou naceněny? Je za tím nějaká logika? Pokud např. určitou službu využíváte k upevňování věrnosti, nebo k získání nových zákazníků, zisková být nutně nemusí. Musíte ovšem jasně vědět, jaký je její účel. Čím je cena služeb v salonu nižší, tím je analýza ziskovosti služeb důležitější. Při nízkých cenách je klíčový celkový velký počet poskytovaných služeb, kvůli tomu i malá ztráta na jedné službě hraje velkou roli, když jí vynásobíme počtem návštěv a jejím opakováním. Špatně naceněná služba v takovém případě může velice negativně ovlivnit celkovou ziskovost.

Ziskovost služby zjistíte pouze, když budete znát svoji hodinovou sazbu. O způsobu jejího vypočtu jsme psali v článku zde

Tabulka níže ukazuje historické ceny našeho ukázkového salonu Martin před tím, než si vyčíslil všechny náklady na salon včetně své mzdy. Martinovi vyšla požadovaná hodinová sazba 798 Kč, tedy 13,30 Kč na minutu. Podle toho jsme pak zjistili, jak jeho současné ceny jsou ziskové ( pomáhají mu pokrýt náklady) nebo naopak generují ztrátu ( služba si na sebe nevydělá)

Z tabulky vidíme, že nacenění barvení je historicky v pořádku. Cena je o 2 Kč vyšší, než kolik vychází dle požadované minutové sazby. U foukané je tomu ale naopak. Cena 400 Kč nepokrývá celkové náklady. Pokud ji salon za tuto cenu nabízí, nedaří se mu pokrýt náklady a generuje ztrátu na této službě 198,50 Kč. Tu musí vykompenzovat někde jinde.
Z tabulky vidíme, že nacenění barvení je historicky v pořádku. Cena je o 2 Kč vyšší, než kolik vychází dle požadované minutové sazby. U foukané je tomu ale naopak. Cena 400 Kč nepokrývá celkové náklady. Pokud ji salon za tuto cenu nabízí, nedaří se mu pokrýt náklady a generuje ztrátu na této službě 198,50 Kč. Tu musí vykompenzovat někde jinde.

V dalším pokračování článku se podíváme na tržby z hlediska kadeřníků a zákazníků.Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...